Ceniki

Veljavnost od 1.12.2018 do 31.1.2020.
Letna karta ni prenosljiva na drugo osebo.

Tedenska letna karta Lipica (od ponedeljka do petka, prazniki in turnirji med tednom so vključeni).
Plačilo od 30.11.2018 do 28.12.2018 - Člani Gk Lipica Cena
Prvi član 870€
Drugi družinski član 770€
*Učenec, dijak, študent 380€
Plačilo od 30.11.2018 do 28.12.2018 - Člani ostalih golf klubov Cena
Prvi član 1050€
Drugi družinski član 950€
*Učenec, dijak, študent 450€
Plačilo od 29.12.2018 - Člani Gk Lipica Cena
Prvi član 950€
Drugi družinski član 850€
*Učenec, dijak, študent 410€
Plačilo od 29.12.2018 - Član ostalih golf klubov Cena
Prvi član 1190€
Drugi družinski član 1040€
*Učenec, dijak, študent 550€
*Učenci, dijaki, študenti (potrdilo o rednem vpisu izobraževanja ter potrdilo o brezposelnosti)
Otroci do 10 let v spremstvu igralca, ki ima letno karto igrajo brezplačno.
Letna karta Lipica (vse dni v tednu vključno s prazniki in odprtimi turnirji)
Plačilo od 30.11.2018 do 28.12.2018- Člani Gk Lipica Cena
Prvi član 1050€
Drugi družinski član 950€
*Učenec, dijak, študent 470€
Plačilo od 30.11.2018 do 28.12.2018 - Člani ostalih golf klubov Cena
Prvi član 1290€
Drugi družinski član 1190€
*Učenec, dijak, študent 580€
Plačilo od 29.12.2018 - člani Gk Lipica Cena
Prvi član 1290€
Drugi družinski član 1090€
*Učenec, dijak, študent 590€
Plačilo od 29.12.2018 - Člani ostalih golf klubov Cena
Prvi član 1590€
Drugi družinski član 1440€
*Učenec, dijak, študent 750€
*Učenci, dijaki in študenti ( potrdilo o rednem vpisu v izobraževanje ter potrdilo o brezposelnosti)
Otroci do 10 let v spremstvu igralca, ki ima letno karto igrajo brezplačno.

Pogoji igranja z letno karto

Garderobne omarice
Celoletni najem 80€
Dnevni najem 5€
Omarice za spravilom opreme
Najem omarice (velika spodaj) 135€
Najem omarice (mala spodaj) 95€
Najem omarice (velika zgoraj) 105€
Najem omarice (mala zgoraj) 85€
Prednost najema omaric imajo imetniki letnih kart.
Paketi
Ob celoletnem najemu garderobne omarice in omarice za spravilo opreme vam nudimo 20% popust na posamezno ceno!