Osnovni podatki

HOLDING KOBILARNA LIPICA, d. o. o.

Naslov: Lipica 5, 6210 Sežana

ID za DDV: SI72828013

Matična številka: 5025311

TRR: SI 56 6100-0001-9721-320

Javni zavod Kobilarna Lipica se je preoblikoval v HOLDING KOBILARNA LIPICA, d. o. o.