horse
Daily schedule
date
09:00
Opening of the Stud Farm
09:30
Release of mares to pasture *
arrow
* Turnout time may vary due to weather conditions and the unpredictable nature of the animals.
10:00
 Guided tour
11:00 - 18:00
Summer garden
arrow
Please note that the schedule of the summer garden may vary due to weather conditions, as it is located outdoors. In case of bad weather, the operating hours may be adjusted or it may close. Thank you for your understanding.
12:00
 Guided tour
14:00
 Guided tour
16:00
Guided tour
17:00
Closing the stud farm
18:00
Return of mares from pasture *
arrow
* Return time may vary due to weather conditions and the unpredictable nature of the animals.
Daily schedule
close

Complete renovation of the Lipica Stud Farm

19. maja je minilo že 435 let, odkar je habsburški nadvojvoda Karel II, sin cesarja Ferdinanda I. Habsburškega, odkupil lipiško posest in s tem dejanjem postavil temelj kobilarne v Lipici.

V dneh po 435. obletnici tega pomembnega zgodovinskega dogodka se je začel projekt “Celovita obnova Kobilarne Lipica”, vreden 5,6 milijona evrov, ki pomeni nadaljevanje v letu 2014 začetega projekta »1. faza celovite ureditve območja Kobilarne Lipica: ureditev površin in objektov, povezanih z izvajanjem turističnih programov«.

Projekt “Celovita obnova Kobilarne Lipica” je največji projekt prenove v Kobilarni Lipica v zadnjih desetletjih in obenem tudi največji projekt prenove v evropskih državnih kobilarnah. 85 odstotkov denarja zanj bo Kobilarna Lipica pridobila iz evropskega sklada za regionalni razvoj, 15 odstotkov pa bo zagotovila Republika Slovenija iz državnega proračuna.

Projekt obsega pet sklopov:

 • v sklopu A tega projekta bo prenovljena graščina – najstarejša stavba v Lipici, ki je v preteklosti služila kot upravna zgradba. Po obnovi bo namenjena prezentaciji zgodovine Lipice, z urejeno knjižnico in arhivom, v manjšem delu pa bo obdržala tudi svojo zgodovinsko vlogo,
 • v sklopu B bodo prenovljeni muzej kočij, kraška hiša in gostišče, v katerem bo zaživel muzej kulinarike,
 • sklop C bo obsegal revitalizacijo kulturne krajine s 14 posegi na krajinskih elementih,
 • sklop D bo obsegal prenovo javne razsvetljave, električnih vodov, svetil in konstrukcij za svetila, pa tudi gradnjo optičnega omrežja, ki bo v prihodnje omogočilo vpeljavo uporabe mobilne aplikacije za samostojne oglede lipiškega posestva,
 • sklop E bo obsegal obnovo čistilne naprave in komunalnih vodov.

Projekt, ki bo zaključen v jesenskih mesecih leta 2015, bo obiskovalcem odprl možnost povsem drugačnega doživljanja Kobilarne Lipica. Obiskovalci se bodo tako v Lipico vračali večkrat letno, mesečno ali tudi tedensko, saj ogledi ne bodo več vezani izključno na urnik ogledov, ampak se bodo obiskovalci individualno odločali, koliko časa se bodo zadržali na posameznih delih lipiškega posestva, kar jim bosta mobilna aplikacija in navigacija tudi omogočali.

S tem se bo odprla možnost oblikovanja integralnih turističnih produktov, obenem pa tudi dvig obsega in kakovosti storitev. Predvsem pa se bo koncept Kobilarne Lipica vrnil k svoji osnovni naravi.

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:

 • naziv operacije: Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica – III. faza (Lipica – Ureditev površin in objektov, povezanih z izvajanjem kulturno-turističnih programov),
 • pogodbena vrednost investicije: 5.644.225,91 €
 • višina sofinanciranja: 100 %
 • datum začetka investicije: 1. 12. 2014
 • datum zaključka investicije: 30. 11. 2015
 • kontaktna oseba, pooblaščena za posredovanje informacij: Bor Zgonc, E: bor.zgonc@lipica.org .

 

Fotogalerija: https://bit.ly/3cd8EYp

 

Kaj početi v lipici

Visit to the Stud Farm
from 18 €
Show More
from 18 €
Trail riding
from 90 €
Show More
from 90 €
Carriage Ride
from 30 €
Show More
from 30 €
Skip to content