Dnevi evropske kulturne dediščine

Lipica, 5. 10. 2013, 14.30 in 16.00
Za družine in otrokeZa posameznikeZa aktivne

Kobilarna Lipica se bo tudi letos pridružila Dnevom evropske kulturne dediščine. Program prireditve bo naslednji:


* V dobro dediščine naslednjih 100 let: kako zraste hrast in druge zgodbe - zbor udeležencev pri otroškem igrišču ob 14.30

Pogovor pod krošnjami z Matjažem Mastnakom, univ. dipl. inž. gozd., svetovalcem za dendrologijo v Arboretumu Volčji Potok, o izjemni dendrološki dediščini Lipice in njenem obnavljanju za prihodnost, s praktičnim prikazom.

* Koraki v lipiško dediščino - začetek sprehoda pri vhodu v kobilarno ob 16.00

Na brezplačnem vodenem sprehodu po kobilarni in lipiškem posestvu bomo spoznavali večstoletno dediščino kobilarne ter zanimivosti lipiške kulturne krajine. Sprehod se bo začel z ogledom Lipikuma – muzeja lipicanca, odprtega leta 2011, ki na zanimiv način omogoča razumevanje Lipice in lipicancev drugače, kot jih pozna večina obiskovalcev. Prireditev bo vključena v sklop dogodkov ob tradicionalnih Dnevih Kobilarne Lipica, ki obeležujejo zaključek letne sezone.

Nazaj