Lipica, 18. 9. 2013

Ocenjevanje žrebet letnika 2013

Ocenjevalna komisija Kobilarne Lipica, priznane rejske organizacije za pasmo lipicanec, je opravila ocenjevanje žrebet letnika 2013 v Kobilarni Lipica. Ocenila je 11 moških in 11 ženskih žrebet ter ob zaključku svojega dela izrazila zadovoljstvo s kakovostjo ocenjenih žrebet.

»Z letošnjo generacijo žrebet Kobilarne Lipica smo lahko zelo zadovoljni. Zelo obetavna generacija je rezultat načrtno in strokovno zastavljenega dela preteklih let, obenem pa temelj, ki zagotavlja nadaljnji razvoj in delo Lipiške šole jahanja,« ocenjuje strokovni vodja Kobilarne Lipica in predsednik ocenjevalne komisije mag. Janez Rus. Komisija, katere člana sta tudi Klemen Turk (Veterinarska fakulteta) in Peter Slavič (Kobilarna Lipica), je obenem opravila identifikacijo in registracijo žrebet ter pregled plemenskih kobil. Ocenjevanje žrebet je eden od selekcijskih ukrepov, predpisanih z rejskim programom, obenem pa priprava na redni letni pregled Kobilarne Lipica, ki ga bo komisija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo in okolje, opravila jeseni.