Lipica, 22. 3. 2014

Otroci in drugačni otroci, mednarodna konferenca

Kobilarna Lipica bo od petka, 11. aprila, do nedelje, 13. aprila, gostila mednarodno konferencoOtroci in drugačni otroci. Konferenca v organizaciji Kobilarne Lipica in zavoda Moj Aron bo posvečena vsem otrokom, še posebno pa »drugačnim« otrokom. Namenjena bo staršem, vzgojiteljem in učiteljem ter predstavitvi terapevtskih metod, ki vključujejo stik s konjem in blagodejno vplivajo na razvoj otrok in »drugačnih« otrok.

Uvodni dogodek mednarodne konference bo okrogla miza Otroci in drugačni otroci, ki bo v petek, 11. aprila, popoldne v dvorani Allegra hotela Maestoso v Lipici.

Starši in strokovni delavci bodo predstavili svoje vsakodnevne izkušnje ob soočanju z drugačnimi otroki, to je z otroki s cerebralno paralizo, avtizmom, Downovim sindromom, anoreksijo in bulimijo, kot tudi s socialno drugačnimi otroki. Z izmenjavo izkušenj bodo prispevali k razpravi o kakovosti življenja otrok v slovenskem prostoru, izkušnji imeti drugačnega otroka ter izobraževanju in zaposlovanju drugačnih.

V. d. direktorja Kobilarne Lipica dr. Boštjan Bizjak podpira razvoj s konji povezanih terapevtskih dejavnosti v Lipici in namen konference: »To je soočiti se s konkretnimi življenjskimi problemi otrok in drugačnih otrok ter podati rešitve. Zato je konferenca namenjena vsem, katerih življenje je prepleteno z otroci in drugačnimi otroci: staršem, rejnikom, vzgojiteljem v  vrtcih, učiteljem in drugim strokovnjakom, ki s svojim delom prispevajo k lažjemu delu staršev, vzgojiteljev in učiteljev.«

Darja Žnidaršič iz zavoda Moj Aron je svoje dolgoletne izkušnje na področju dela z otroci in konji obogatila s terapevtskim delom, zato pojasnjuje: »S to konferenco se želimo dotakniti dejansko največjih problemov v svetu drugačnih otrok: njihove integracije v svet odraslih, problema, na koga se lahko starši, vzgojitelji in učitelji dejansko obrnejo takoj, ko se soočijo z drugačnim otrokom, in vprašanja, kje naj drugačni otroci pridobijo izobrazbo za delo, ki jim bo omogočilo integracijo med 'običajno' populacijo.«

Sobotni dopoldanski program bo namenjen predstavitvi posameznih skupin drugačnosti. Popoldanski program bo namenjen delavnicam - delavnica Kdo je konj bo vključevala izkušnjo vodenega stika drugačnih otrok s konjem. V nedeljo, 13. aprila, se bo konferenca nadaljevala na temo vzgoje otroka ter vprašanja, kako se približati otroškemu svetu in najbolje pomagati otroku.


Več informacij o konferenci