Lipica, 11. 4. 2014

V Kobilarni Lipica se je začela mednarodna konferenca Otroci in drugačni otroci pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja

»Ljudje se rodimo različni, imamo pravico biti drugačni. Ne glede na to različnost in drugačnost, ki jo nosimo v sebi, imamo pravico biti posebnost – posebnost, ki mora biti spoštovana,« je dejal predsednik Republike Slovenije Borut Pahor kot častni pokrovitelj ob današnjem začetku mednarodne konference Otroci in drugačni otrociv Kobilarni Lipica.

Konferenca je pritegnila starše, vzgojitelje, učitelje in strokovne delavce, ki se ukvarjajo z otroki in drugačnimi otroki, med katere štejemo otroke s cerebralno paralizo, avtizmom, Downovim sindromom, anoreksijo in bulimijo, kot tudi s socialno drugačne otroke. Na uvodni okrogli mizi so udeleženci razpravljali o kakovosti življenja otrok v slovenskem prostoru, izkušnji imeti drugačnega otroka ter izobraževanju in zaposlovanju drugačnih.

Sledila je svečanosti v lipiški pokriti jahalnici, kjer sta zbrane poleg častnega pokrovitelja, predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, nagovorila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in v. d. direktorja Kobilarne Lipica dr. Boštjan Bizjak. Niz prijetnih doživetij je pripravil nastop Lipiške klasične šole jahanja s predstavitvijo mladih žrebcev, jahanja v damskem sedlu in šole nad zemljo.

Prav posebne občutke pa je zbudila točka edinstvena točka Ena duša v dveh telesih, v kateri je Eva Pirnat, deklica v Downovim sindromom, podelila z udeleženci konference svoje občutke ob prvem stiku z lipicanko 325 Graciosa XIII. Nato je Eva Pirnat pod vodstvom Andreja Žnidaršiča predstavila učenje jahanja in za zaključek izrazila svoja doživetje s plesom.

Njen stik z lipicancem si je z zanimanjem ogledala tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki je v pozdravnem nagovoru dejala, da otroci »potrebujejo posebnega živalskega 'sogovornika', saj ob njem začutijo posebno 'govorico', ki odpira in zapira rane otroštva, zaznamovanost in drugačnost«.

Za Kobilarno Lipica pomeni konferencaOtroci in drugačni otroci pomemben korak v smeri razvoja s konji povezanih terapevtskih programov, predvsem programov hipoterapije. Ti programi so za Kobilarno Lipica priložnost za razvoj novih vsebin z višjo dodatno  vrednostjo, poudarja v. d. direktorja Kobilarne Lipica dr. Boštjan Bizjak: »Tako je ob trdni podpori države, ki jo izraža današnja prisotnost predsednika Republike Slovenije gospoda Boruta Pahorja, pred Kobilarno Lipica lahko stabilno in uspešno razvojno obdobje

Jutrišnji drugi dan mednarodne konference Otroci in drugačni otroci bo posvečen predstavitvi terapevtskih metod, zasnovanih na stiku s konjem, tematiki »drugačen otrok kot mladostnik« ter izobraževanju in zaposlovanju drugačnih. Kot je pojasnila vodja projekta Darja Žnidaršič, bodo svoje izkušnje med drugimi predstavili Michel Schweighauser, član upravnega odbora nevladne organizacije CEDRATE s sedežem v Parizu, Liljana Čićkovič, direktorica Ženskega centra Trebinje (BiH) in Jelena Krmpotić, prof. psihologije in inštruktorica terapevtskega jahanja (Hrvaška).

V nedeljo, 13. aprila, se bo konferenca nadaljevala na temo »emocije – še neozaveščen svet« ter s predavanjem Marka Juhanta, spec. pedagoga in priznanega strokovnjaka za motnje vedenja in osebnosti, na temo dolžnosti in obveznosti otrok.