Lipica, 18. 9. 2014

S prenovo strehe kompleksa hlevov na Borjači se je začel največji projekt prenove na območju Kobilarne Lipica v zadnjem desetletju

Z obsežno prenovo dela strehe kompleksa hlevov na Borjači so se v torek, 16. septembra, začela gradbena dela največjega in najpomembnejšega projekta prenove na območju Kobilarne Lipica v zadnjem desetletju – projekta »1. faza celovite ureditve območja Kobilarne Lipica: ureditev površin in objektov, povezanih z izvajanjem turističnih programov« v skupni vrednosti milijona evrov.

Projekt bo zaključen do sredine decembra. Poleg prenove dela strehe na kompleksu hlevov na Borjači obsega prenovo notranjosti Jubilejnega hleva in sosednjega manjšega hleva št. 2, temeljito prenovo tako imenovanega »Novega hleva«, kjer so nastanjeni žrebci v treningu, ter obnovo Tržaškega drevoreda in dvorišča Hof.

850.000 evrov za izvedbo projekta bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, preostali del pa bo zagotovljen iz državnega proračuna.

Prenova kompleksa hlevov na Borjači

»Kompleks hlevov na Borjači je že vse od postavitve sredi 19. stoletja namenjen plemenskim kobilam in žrebetom, zato je eden najpomembnejših stavbnih kompleksov v Kobilarni Lipica. V letu 2010 je bila obnovljena prva polovica njegovih streh, predvidoma do 10. oktobra pa bo prenovljen tudi preostali del. Obenem bomo uredili meteorno kanalizacijo in sanirali posledice preteklih zamakanj. Tako bomo čredi plemenskih kobil z žrebeti zagotovili primerno nastanitev,« je ob začetku gradbenih del pojasnil v. d. direktorja Kobilarne Lipica dr. Boštjan Bizjak.

Prenova Jubilejnega hleva in hleva št. 2

V sredo, 17. septembra, se je začela prenova notranjosti Jubilejnega hleva in sosednjega manjšega hleva št. 2, kjer so nastanjeni delovni konji za turistične programe in kobile v treningu vožnje vpreg. Jubilejni hlev je zadnji lipiški hlev iz obdobja habsburške monarhije. Zgrajen je bil ob 50. obletnici vladanja cesarja Franca Jožefa. »Prenova notranjosti obeh hlevov je potrebna zaradi zamenjave stojišč z boksi za konje, ki živalim omogočajo prosto gibanje in so skladni s sodobnimi standardi za namestitev konj. Ker sodi Jubilejni hlev med pomembne elemente lipiške dediščine, bomo ohranili vse bistvene zgodovinsko-arhitekturne elementi te stavbe,« pojasni dr. Bizjak. Dela bodo predvidoma zaključena do 10. oktobra.

Prenova "Novega hleva"

Po zaključku prenove Jubilejnega hleva se bo začela prenova tako imenovanega Novega hleva, zgrajenega v 70-ih letih preteklega stoletja za žrebce v treningu. Ta sklop del bo zelo obsežen in za Kobilarno Lipica bistvenega pomena. »Hlev namreč ne zagotavlja več optimalnih pogojev za rejo konj, saj je zastarel – s premajhnimi boksi, neustrezno ventilacijo in salonitno streho. Z realizacijo investicije bomo vse troje sanirali ter žrebcem in ekipi Lipiške šole jahanja zagotovili primerne pogoje za delo, na katere so čakali vrsto let,« pojasni dr. Bizjak.

Prenova Tržaškega drevoreda in dvorišča Hof

V prihodnjih dneh se bo pričela prenova Tržaškega drevoreda, ki je stoletja predstavljal glavno vstopno os v Lipico, dokler ni po drugi svetovni vojni izgubil svoj primat, pomen in urejen videz. »S prenovo bo lahko vključen v turistično ponudbo Lipice kot urejena sprehajalna, učna, jahalna in kočijaška pot, ob posebnih dogodkih bo lahko služil tudi kot protokolarni dostop oziroma slavnostni vhod v Lipico,« pojasni dr. Bizjak. Prenova drevoreda bo zaključena v zadnjih dneh novembra.

Sočasno bo zaključena tudi prenova dvorišča Hof, s katero bomo v Lipici zaokrožili urejanje zgodovinskega  »srca« kobilarne, kjer se vsakodnevno prepletata konjereja in turizem. Dvorišče Hof obdajajo Graščina - po izročilu najstarejša ohranjena stavba v Lipici, Muzej Lipikum in najstarejši hlev lipiški hlev Velbanca, kjer so od leta 1703 nastanjeni plemenski žrebci. »Med tisoči obiskovalcev, ki vsako leto obiščejo Kobilarno Lipica, ni nikogar, ki si ne bi ogledal Hofa in Velbance, zato je njegova ureditev za kobilarno vitalnega pomena,« je prepričan dr. Bizjak.

Največji projekt prenove v zadnjem desetletju

Strokovni vodja kobilarne mag. Janez Rus poudarja: »Celoten projekt, katerega namen je ohraniti izjemno dediščino Lipice in zaokrožiti turistično ponudbo kobilarne, pomeni v zadnjem desetletju prvo veliko naložbo v lipiško infrastrukturo. Zadovoljni bomo, če mu bo v prihodnjem letu sledil nadaljnji niz naložb v lipiško infrastrukturo, z ureditvijo čistilne naprave, električnega omrežja, graščine in gostišča v skupni vrednosti okrog pet milijonov evrov. Tovrstne naložbe izkazujejo, da se Republika Slovenija zaveda svojih pravic in dolžnosti, ki jih ima kot ustanoviteljica Kobilarne Lipica, izvorne kobilarne lipicanske pasme konj.«

Gradbena dela projekta »1. faza celovite ureditve območja Kobilarne Lipica: ureditev površin in objektov, povezanih z izvajanjem turističnih programov« bo opravila družba Makro 5 gradnje d.o.o., montažo hlevske opreme pa Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o.