11. 11. 2014

Podpisali smo sporazum o partnerstvu v čezmejnem projektu OŽIVLJEN KRAS

V. d. direktorja Kobilarne Lipica dr. Boštjan Bizjak in županja občne Vrbnik Marija Dujmović-Pavan sta danes podpisala sporazum o sodelovanju v čezmejnem projektu OŽIVLJEN KRAS - Ohranjanje raznolikosti kraških območij s pomočjo revitalizacije kulturne in renaturacije naravne dediščine.

Župan občine Punat Marinko Žic je svojo podporo projektu s podpisom sporazuma podal že včeraj, zato je današnji svečani dogodek v lipiškem hotelu Maestoso napovedal začetek dejanskih operativnih del na območju vseh treh sodelujočih partnerk.

Dela bodo zaključena do 17. junija 2015, njihova skupna vrednost pa bo znašala 329.545,71 evrov. Evropska unija bo projekt sofinancirala v višini 85 odstotkov preko operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013, evropskega instrumenta za predpristopno pomoč. Kobilarna Lipica bo v projektu sodelovala kot vodilna partnerka, občini Punat in Vrbnik s hrvaškega otoka Krka pa kot partnerki projekta.

»Zelo smo veseli, da smo uspeli pridobiti projekt OŽIVLJEN KRAS, ki bo pomagal pri revitalizaciji posestva Kobilarne Lipica,« je ob podpisu dejal v. d. direktorja Kobilarne Lipica dr. Boštjan Bizjak, saj kobilarna doslej ni bila uspešna pri pridobivanju sredstev za oživljanje in urejanje kulturne krajine.

Županja občine Vrbnik Marija Dujmović-Pavan je bila s projektom, ki je nastajal nekaj let, zelo zadovoljna: »Veseli nas, da bomo v Kobilarni Lipica ter na območju Vrbnika in Punata s tem denarjem omogočili, da se naša kraška pokrajina ohranja in da bo prepoznavna v prezentacijah naše turistične ponudbe.«

Namestnik župana občine Punat Goran Bonifačić je v svojem nagovoru poudaril, da današnji podpis sporazuma napoveduje hiter začetek del. V Kobilarni Lipica so obenem pojasnili, da je glavni cilj projekta vzpostaviti sistem in metodologijo varovanja in vzdrževanja kraške krajine s tem, da se skozi projekt dvigne vrednost posameznih elementov kulturne in naravne dediščine ter ozavešča lokalno skupnost, obiskovalce in širšo javnost.

Vse tri partnerke se namreč soočajo s podobnimi problemi: njihova kraška krajina je marsikje v slabem stanju, ima pa velik potencial za razvoj turizma in kmetijstva. Zato so sodelujoče partnerke v prvi fazi projekta izdelale skupno strategijo upravljanja s kraškimi območji, ki bo služila kot model za druga, sorodna kraška območja.

V izvedbenem delu projekta bo Kobilarna Lipica očistila in uredila okrog 20 hektarov zaraščajočih se pašnih površin, in sicer na območju med Tržaškim drevoredom in mejo lipiškega posestva, natančneje na območjih Sirkovce in Bezovščina, ob nizu vrtač zahodno od jedra kobilarne ter v okolici Lampetovega in Lipiškega brezna. Na očiščenih površinah bomo posejali travne mešanice in posadili avtohtone vrste dreves.

Na območju Sirkovc bo Kobilarna Lipica obnovila okoli 100 metrov starodavnih suhozidov, z vidika turizma in obogatitve turistične ponudbe pa bo najbolj dobrodošla pridobitev ta, da bo z ograjami opremljenih približno 1.800 metrov stoletnih drevoredov, in sicer Dunajski ter Marmontov drevored.

Na območju Kobilarne Lipica bo vrednost projekta znašala 111.802,09 evrov, od katerih bo 85 odstotkov prispevala Evropska unija. Deset odstotkov sredstev bo zagotovilo ministrstvo za kmetijstvo in okolje, pet odstotkov pa kobilarna iz lastnih sredstev.

V občini Vrbnik bodo očistili in uredili tradicionalno pot proti Kozici. V občini Punat bodo  prenovili in uredili oljčno pot oziroma pastirsko stezo Prgon–Trije križi, obenem pa ohranili 300 metrov starih suhozidov, obnovili staro kapelico ob Križni poti in uredili razgledno točko Trije križi.