Lipica, 11. 4. 2015

Obisk iz Lipika, ki živi za svoje lipicance

Tudi hrvaško mesto Lipik živi za lipicance, toda njihova zgodba je drugačna. Lipicanci iz Lipika so bili leta 1991 med vojno odpeljali v Srbijo, kjer jih je mnogo poginilo zaradi podhranjenosti, bolezni in zanemarjanja. V Lipik so se vrnili šele po 16 letih »ujetništva«, leta 2007.

Sedaj išče občina Lipik nove razvojne priložnosti, povezane z varovanjem dediščine, vzrejo lipicancev in turizmom. Zato so predstavniki Lipika skupaj z županom Vinkom Kasano in predstavniki tamkajšnje razvojne agencije danes obiskali Lipico, ki jim je - kot pravijo - v marsičem lahko odličen zgled.

Kobilarna Lipica je namreč uspela ohraniti svoje zgodovinsko jedro in kulturno dediščino, medtem ko je kobilarna v Lipiku, ustanovljena leta 1843, kljub statusu državne kobilarne v zadnjih desetletjih izgubila lastništvo nad zemljišči svojih hlevov in pašnikov. Zato se bo v prihodnje selila na novo lokacijo.