Lipica, 12. 10. 2015

Prva lipicanca za Policijo v Mariboru

Kobilarna Lipica je danes predala Policiji plemenita lipicanska konja 583 Favory Torysa I in 634 Favory Steaka XXVII

V. d. direktorja Kobilarne Lipica dr. Boštjan Bizjak je danes predal mag. Tatjani Bobnar, namestnici generalnega direktorja Policije, plemenita lipicanska konja 583 Favory Torysa I in 634 Favory Steaka XXVII. Konja sta stara sedem oziroma šest let in osnovno ujahana. Kot prva lipicanca se bosta pridružila Policijski postaji vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor, kjer že službuje pet konj.

V. d. direktorja Kobilarne Lipica dr. Boštjan Bizjak je ob donaciji in predaji lipicanskih konj poudaril željo Kobilarne Lipica po nadaljnjem sodelovanju s Policijo, ki je doslej dalo več kot dobre rezultate: »Vključevanje lipicanskih konj v enote Policije dokazuje veliko in vsestransko uporabno vrednost lipicanca. Ta je sicer najbolj poznan kot konj za dresurno jahanje, v mednarodnem športu  je konkurenčen kot vprežni konj, cenjen in zanesljiv pa je tudi kot rekreativni konj in delovni konj policije.»

Mag. Tatjana Bobnar je izpostavila učinkovitost konj pri opravljanju raznih nalog policije: »Zelo učinkovito jih uporabljamo pri vzdrževanju javnega reda in miru, ko gre za  množična javna zbiranja. Zelo učinkoviti so tudi pri iskanju oseb ter pri pregledovanju težko dostopnega in težko prehodnega terena, tudi pri nadzoru parkovnih površin v mestih. Pri promociji so vedno zelo lepo sprejeti, istočasno pa seveda lahko konj na ukaz postane zelo učinkovito prisilno sredstvo.«

Tako bosta 583 Favory Torysa I in 634 Favory Steaka XXVII po prvih dneh spoznavanja novega okolja in skrbnikov, s pomočjo trenerjev iz Lipice, inštruktorja ter policistov Policijske postaje vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor, čez približno leto dni opravljala policijske naloge skupaj s še z 18 konji, ki jih trenutno imajo v konjeniških enotah v Ljubljani in Mariboru.

Med njimi sta tudi 581 Pluto Steaka XXVII in 582 Favory Monteaura XIX, ki ju je Kobilarna Lipica marca 2013 predala enoti konjeniške policije v Ljubljani. Vključena sta bila v izvajanje operativnih, promocijskih in protokolarnih nalog policije, skupaj z njima enota konjeniške policije v Ljubljani sedaj šteje 12 konj, od tega 7 lipicancev.

Strokovni vodja Kobilarne Lipica mag. Janez Rus ob svečani predaji konj pojasnil: »Zadovoljni smo, da se je lipicanec izkazal kot zanesljiv delovni konj na številnih področjih policijskega dela. Prav zato in v skladu s sporazumom o sodelovanju iz leta 2010 bo Kobilarna Lipica v prihodnjih letih zagotovila za Policijo še dva konja ter strokovno podporo lipiških trenerjev in jahačev, ki bodo redno sodelovali pri usposabljanju konjenikov slovenske policije. V vseh primerih so bili to oziroma bodo to mladi konji, ki so opravili osnovno šolanje v Lipiški klasični šoli jahanja in zaključili preizkus delovnih sposobnosti ter so po svojih psihofizičnih značilnostih primerni za delo v enoti konjeniške policije.«

Pri tem je pomembno, da danes konj policistu ne služi več kot prevozno sredstvo, temveč mu je predvsem pomočnik pri neposrednem izvajanju nalog. Zato so vsi konji v Policiji izurjeni za izvajanje vseh nalog Policije. Policisti konjeniki opravljajo naloge, ki jih na podlagi zakonov izvajajo pooblaščene uradne osebe. Tako policist konjenik in konj morata biti primerno zavarovana pri opravljanju nalog. Predvsem v primerih, ko se pričakuje, da bodo policisti tarča kršiteljev, ki bodo vanje metali različne predmete. Policist na konju pa predstavlja veliko tarčo, ki predvsem v mestnih središčih težko najde primerno kritje.

Policist konjenik mora v skladu s tem brez napake obvladati konja v vseh situacijah. Osnovno usposabljanje tehnike jahanja traja šest mesecev. Policisti konjeniki se že med osnovnim usposabljanjem naučijo, kako konjem ob morebitnih poškodbah zagotoviti prvo pomoč. Pomembno je tudi usposabljanje konjenikov v uporabi prisilnih sredstev, ki jih uporabljajo pri delu – uporaba dolge palice na tleh in na konju.

Prisotni so tako sklenili svečano predajo konj s pričakovanjem, da bosta 583 Favory Torysa I in 634 Favory Steaka XXVII izpolnila pričakovanja, ki jima jih prinaša vključitev v enote Policije, ter z zavestjo, da vključevanje lipicancev policijske enote poudarja pomen lipicanca kot vsestransko uporabnega konja in slovenskega nacionalnega simbola.