Kobilarna Lipica, 2. 6. 2017

Odprodaja osnovnih sredstev

Obvestilo

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RD, št 86/10, 75/12, 47/12 - ZDU - IG, 50/14, 90/14 - ZDU - 1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) javno objavljamo seznam osnovnih sredstev, ki so namenjeni prodajo. 
Pisne ponudbe za posamezno osnovno sredstvo ali več njih bomo zbirali do 15.6.2017 na naslov: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana ali po e-pošti: tajnistvo@lipica.org.

V primeru dogovora o ogledu ali dodatnih informacijah lahko pokličette na 05/7391 707 gospoda Simona Rojca. Podroben seznam osnovnih sredstev je priloga tega obvestila. 

Plačilo se izvede pred prevzemom blaga na TRR odprt pri Banki Slovenije, podračun pri UJP Koper: SI56 0110-6030234147.

Prodaja blaga bo realizirana s kupcem, ki bo oddal najvišjo ponudbo.