Lipica, 5. 4. 2019

Pridelovalci sena in slame se lahko prvič prijavijo na triletno javno naročilo Kobilarne Lipica

S ciljem nabave kakovostnega sena in slame, racionalnega poslovanja in sodelovanja z lokalnimi kraškimi pridelovalci je Kobilarna Lipica prvič objavila triletno javno naročilo za dobavo sena in slame, razdeljeno v štiri sklope. S tako zastavljenim javnim naročilom zagotavlja bolj stabilne pogoje sodelovanja v naslednjih treh letih.

Javno naročilo Kobilarne Lipica za dobavo sena in slame je razdeljeno v štiri sklope, in sicer v tri sklope za dobavo sena in en sklop za dobavo slame. Kobilarna Lipica bo predvidoma letno nabavila 1.200 ton sena in 200 ton slame, v treh letih pa skupaj 3.600 ton sena in 600 ton slame.

Cilj kobilarne je, da zagotovi kakovostno seno in slamo za oskrbo konj ter racionalno porabo sredstev, obenem pa nadaljuje dobro sodelovanje s pridelovalci sena. Prvi sklop javnega naročila je namenjen manjšim pridelovalcem, in sicer za dobavo od 3,5 tone do 100 ton sena. Drugi sklop je odprt za dobavo od 100,001 tone sena do 250 ton sena, tretji sklop pa za dobavo od 250,001 tone sena. Četrti sklop je za dobavo slame, in sicer za količino od 200 ton slame letno.

Kobilarna Lipica bo sklenila okvirni sporazum o odkupu z največ 55 ponudniki za prvi sklop, z do 10 ponudniki za drugi sklop, z do tremi ponudniki za tretji sklop in z enim ponudnikom za četrti sklop za obdobje treh let.

V sredo, 17. aprila, ob 14. uri bo za ponudnike organizirala tudi izobraževanje v dvorani Bonadea v Graščini v Lipici, kjer bodo prejeli vse ključne informacije o javnem naročilu, na katero je treba oddati ponudbo najkasneje do 6. maja do 12. ure. Ponudniki morajo skladno z Zakonom o javnem naročanju oddati ponudbe preko sistema e-JN na povezavi https://ejn.gov.si/eJN2.

Kobilarna Lipica bo med ponudniki predvidoma enkrat letno - oziroma po potrebi - odpirala konkurenco, kar pomeni, da bodo vsi podpisniki okvirnega sporazuma predvidoma enkrat letno pozvani k oddaji ponudb s podatki o ponujeni količini in ceni.

Z željo po sodelovanju z lokalnimi kraškimi pridelovalci je Kobilarna Lipica lani prvič razdelila javno naročilo za nabavo sena na sklope. Izkušnje lanskega javnega naročila so spodbudne, saj se je (v treh sklopih za nabavo sena) prijavilo 27 ponudnikov (nekateri ponudniki tudi v več sklopih). Nato je Kobilarna Lipica sklenila okvirne sporazume za odkup sena z vsemi ponudniki iz prvega sklopa, torej z vsemi manjšimi lokalnimi pridelovalci. Prav tako je sklenila sporazume za odkup sena z vsemi ponudniki iz drugega sklopa in ugodnejšim od dveh ponudnikov iz tretjega sklopa ter skupaj nabavila okrog 915,4 tone sena.

Lokalni kraški pridelovalci sena so se lahko lani prepričali, da postopek javnega naročanja postopkovno ni zelo zahteven. Želja Kobilarne Lipica je nadaljevati sodelovanje z obstoječimi dobavitelji in da ponudbe oddajo tudi drugi usposobljeni lokalni dobavitelji. Zato Kobilarna Lipica vabi vse pridelovalce sena in slame, naj se udeležijo izobraževanja 17. aprila ob 14. uri in do 6. maja oddajo ponudbe.


Javno naročilo s št. JN001953/2019-B01 je objavljeno:

Rok za oddajo ponudb je do 6. maja 2019 do 12. ure.

Okvirni sporazumi s ponudniki bodo sklenjeni za obdobje do 31. maja 2023.