Lipica, 19. 4. 2019

Javno naročilo za dobavo sena in slame za Kobilarno Lipica je podaljšano do 15. maja

V Kobilarni Lipica želimo pritegniti čim širši krog zainteresiranim pridelovalcem k sodelovanju na triletnem javnem naročilu za dobavo sena in slame, zato smo javno naročilo podaljšali do srede, 15. maja.

Sedaj imajo pridelovalci devet dni časa več, da se prijavijo na javno naročilo, ki je razdeljeno v tri sklope za dobavo sena in en sklop za dobavo slame. Prvi sklop za dobavo sena je namenjen manjšim pridelovalcem, in sicer za dobavo od 3,5 tone do 100 ton sena. Drugi sklop je odprt za dobavo od 100,001 tone sena do 250 ton sena, tretji sklop pa za dobavo od 250,001 tone sena. Četrti sklop je za dobavo slame, in sicer za od 200 ton slame letno.

Kobilarna Lipica bo sklenila okvirni sporazum o odkupu z največ 55 ponudniki za prvi sklop, z do 10 ponudniki za drugi sklop, z do tremi ponudniki za tretji sklop in z enim ponudnikom za četrti sklop za obdobje treh let. Vse zainteresirane pridelovalce sena in slame pozivamo, naj - skladno z Zakonom o javnem naročanju - oddajo ponudbe preko sistema e-JN na povezavi https://ejn.gov.si/eJN2.

Z željo, da bi jih seznanili z javnim naročilom in vsemi informacijami o oddaji vloge, smo v sredo, 17. aprila, organizirali tudi izobraževanje, ki je v Lipico pritegnilo več kot 30 zainteresiranih pridelovalcev. Vse informacije za zainteresirane pridelovalce še naprej zagotavljamo na Portalu javnih naročil na povezavi in naši spletni strani. Obenem lahko pridelovalci kontaktirajo službe kobilarne na naslovu tajnistvo@lipica.org in na tel. št. 05 7391 706 v delovnem času, kjer jim bomo zagotovili vso potrebno strokovno podporo in pojasnila za sodelovanje v javnem naročilu.

Javno naročilo s št. JN001953/2019-B01 je objavljeno:

Rok za oddajo ponudb je do 15. maja 2019 do 14. ure.