Lipica, 9. 9. 2019

Kobilarna Lipica nadaljuje razvojno pot z okrepljeno vodstveno ekipo

Po tem, ko je vodenje Holdinga Kobilarna Lipica, d.o.o. 3. septembra prevzel direktor Matej Oset, Kobilarna Lipica nadaljuje zastavljeno razvojno pot z okrepljeno vodstveno ekipo. Osrednje razvojno poslanstvo kobilarne ostaja skrb za rejo in vzrejo lipicanca, med najpomembnejšimi cilji pa je tudi prenova hotela Maestoso s podvojenim številom sob ter bazenskim in wellness kompleksom.

Projekt hotelske prenove bo prioriteta direktorja Holdinga Kobilarna Lipica, d.o.o., Mateja Oseta, ki bo s svojimi izkušnjami na področju investicij, turizma, dela s kadri, vodenja in povezovanja večjih organizacijskih enot prispeval k nadaljnji rasti kobilarne. Obenem bo direktor Matej Oset dal poudarek timskemu delu in se posvetil povezovanju Kobilarne Lipica z njenim kraškim okoljem.

Lorela Dobrinja nadaljuje petletni mandat direktorice odvisne družbe Kobilarna Lipica, d.o.o., ki opravlja javno službo reje in vzreje lipicanskih konj ter varovanja dediščine. Delo v Holdingu Kobilarna Lipica, d.o.o. bo opravljala na funkciji namestnice direktorja.

Z okrepljeno in dobro usklajeno vodstveno ekipo pod vodstvom direktorja Mateja Oseta se Kobilarni Lipica v letu 2020, ob praznovanju 440. obletnice, tako obeta največja naložba v zadnjih 40 letih, to je prenova Hotela Maestoso. Po tem, ko je kobilarna prenovila svoje zgodovinsko jedro in posestvo, zagotovila strokovno in sistematično delo s konji lipicanci, pritegnila obiskovalce s prenovljeno predstavo in lani dosegla najvišje število obiskovalcev v zadnjih 20 letih, bo lahko ponudila tudi temu primerno turistično infrastrukturo in dodatno okrepila svojo vlogo razvojne točke turizma na Krasu in v širšem prostoru.

Foto: Kobilarna Lipica / Mediaspeed, Gabriele Boiselle, Mitja Božič