Vprege

Delo v vpregi je ena od tradicionalnih odlik lipicanca. V kobilarni Lipica je bila v preteklosti vprežna vožnja bolj ali manj namenjeno pripravi in treningu mladih kobil. Vprege kobilarne so sodelovale na predstavah lipiške jahalne šole in različnih prireditvah.

Šele v zadnjem desetletju Kobilarna Lipica goji vprežno vožnjo tudi kot tekmovalno konjeniško disciplino. S tem se kobilarna vključuje v krog kobilarn in rej lipicanca, ki v vprežnih tekmovanjih eno- , dvo- in štiri-vpreg dosegajo s svojimi konji vrhunske tekmovalne rezultate.

Tudi na nacionalnem nivoju postaja ta konjeniška disciplina vse bolj priljubljena . Seveda ne preseneča, da med vpregami, ki dosegajo vse boljše rezultate prevladujejo vprege lipicancev.

Tekmovanja v vpregah so organizirana po mednarodnih pravilih, ki jih povzemajo tudi propozicije Konjeniške zveze Slovenije kot eno, dvo ali tridnevna tekmovanja. V načelu se konji se konji preizkušajo v treh sklopih nalog - dresurni vožnji, spretnostni vožnji in maratonu.