Zgodovina Kobilarne Lipica in lipicancev

Zgodovina Kobilarne Lipica je tesno povezana s Habsburžani, ki so kar 650 let vladali obsežnemu delu baročne Evrope. Konji -  še posebej je bil idealen španski konj -  so v tistem času predstavljali ključno strateško dobrino, zato so bili za Habsburžane izjemnega pomena.

Kras je po svoji zemlji in podnebju zelo podoben Španiji, zato ni bila presenetljiva odločitev nadvojvode Karla, da za dvorno kobilarno leta 1578 izbere prav na tem območju zapuščeni letni dvorec tržaškega škofa.

19. maja 1580 podpiše pogodbo o prevzemu posesti.

Ključni zgodovinski mejniki

16. STOLETJE

17. STOLETJE

18. STOLETJE

19. STOLETJE

20. STOLETJE

21. STOLETJE