Reja Lipicancev

Kobilarna Lipica si, ne le zaradi vloge in pomena kobilarne v sodobni reji lipicanca v svetu, temveč predvsem zaradi lipicancev samih, prizadeva zagotavljati nego, oskrbo, namestitev in zrejo vseh kategorij živali v skladu z najvišjimi etičnimi etološkimi in tehnološkimi standardi.

Kobilarni Lipica redi lipicanca na tradicionalen, preizkušen način. Plemenski žrebci vhlevljeni v individualnih boksih so v rednem treningu. Plemenske kobile so vhlevljene v skupnem hlevu, reja je prosta.

Neposredno po žrebitvi se kobile z žrebeti za 10 do 14 dni namestijo v bokse, kar zagotavlja potreben mir in zadovoljiv nadzor nad zdravstvenim stanjem mater in žrebet v poporodnem obdobju. Po tem obdobju se kobile z žrebeti vrnejo v skupni hlev. Reja je kombinirana – pašno hlevska. V pašni sezoni je celotna čreda plemenskih kobil preko dneva na paši, v zimskem času se, kadar razmere ne omogočajo paše, živali izpušča v urejena tekališča.

Odstavitev vseh žrebet se opravi konec oktobra. Žrebčki in žrebičke se zrejajo v skupinskih hlevih, reja je kombinirana - pašno hlevska do starosti treh let in pol. V obdobju uvajanja v delo in preizkušanja delovne sposobnosti, ki traja eno leto, se živali vhlevi v individualne bokse.

Za živali, ki so vpisane v Rodovniško knjigo ZRLS rejski program ne predpisuje pogojev reje neposredno, priporoča pa:

  • da se živali zrejajo v hlevih, ki zagotavljajo bivanje živali v skladu z etološkimi standardi;
  • da se živalim v pašni sezoni omogoči celodnevno pašo na ustrezno velikih pašnikih.

Delovnim konjem za vse zvrsti rabe so rejci oz. lastniki dolžni zagotoviti privajanje na delo in pogoje ter način rabe v skladu z uveljavljenimi strokovnimi in etičnimi standardi konjeništva.