Mednarodne aktivnosti

Kobilarna Lipica je aktiven član dveh pomembnih mednarodnih organizacij – LIF in ESSA.

V Mednarodno lipicansko zvezo - LIF (Lipizzan International Federation) je včlanjenih 25 priznanih rejskih organizacij za pasmo lipicanski konj iz 21 držav Evrope, Severne Amerike, Afrike in Avstralije. Namen delovanja je vzpostavitev mednarodnega sodelovanja na področju reje lipicanca, še posebej pomemben aspekt pa je sodelovanje med državnimi kobilarnami iz tradicionalnih rejskih držav.

Kobilarna Lipica intenzivno sodeluje v delovnih organih in vseh aktivnostih LIF, tako na področju strokovnega sodelovanja in snovanja mednarodnih projektov kot tudi na področju promocijskih aktivnosti.

V Evropsko združenje državnih kobilarn - ESSA (European State Studs Assembly) je včlanjenih 17 kobilarn iz desetih evropskih držav. Namen delovanja je povezovanje evropskih državnih kobilarn na vseh strokovnih področjih, ohranjanje kobilarn in njihove dejavnosti ter pasem, ki jih tradicionalno redijo.

Članice seznanjajo evropsko javnost in inštitucije s svojim poslanstvom ohranjanja kulturne in zgodovinske dediščine ter s strokovnimi rejskimi in konjeniškimi vsebinami, ki jih negujejo in razvijajo. Cilj ESSA je, da bi javnost in pristojne inštitucije te kobilarne prepoznali kot evropsko kulturno dediščino.