Strokovni programi

Kobilarna Lipica organizira številne strokovne seminarje na različnih področjih konjeništva in nege konj.

Kobilarna Lipica premore kvalitetno infrastrukturo in ustrezne prostorske in kadrovske potenciale ter ima vzpostavljeno sodelovanje s številnimi domačimi in tudi tujimi strokovnimi in izobraževalnimi ustanovami ter Konjeniško zvezo Slovenije, zato nameravamo dosedanje programe nadgraditi z uvedbo verificiranih programov izobraževanja na področju konjereje in konjeništva zlasti v segmentih, na katerih doslej v Sloveniji verificiranih programov še ni.

V Kobilarni Lipica smo v skladu s svojimi programskimi dokumenti (Program varstva in razvoja v obdobju 2002 do 2005) že pričeli z aktivnostmi za ustanovitev  Konjeniške akademije Lipica, ki bo s svojimi programi s področja konjereje in konjeništva zagotovila sprotno dodatno izobraževanje lastnega strokovnega kadra, pa tudi rejcev in lastnikov konj.

Pri ustanovitvi konjeniške akademije se načrtuje intenzivno sodelovanje z Veterinarsko fakulteto in Biotehniško fakulteto, s katerima Kobilarna Lipica sodeluje pri izvajanju strokovnih nalog rejskega programa in v različnih izobraževalnih programih (izdelava diplomskih in podiplomskih nalog, raziskovalnih projekti).

Strokovno izpopolnjevanje jahačev in drugih strokovnih kadrov se bo izvajalo tudi v sodelovanju in izmenjavi kadrov med kobilarnami, povezanimi v ESSA.

Kobilarna Lipica omogoča izvajanje praktičnega pouka za študente Biotehniške fakultete (BF), ki  vpisujejo študij zootehnike in študente Veterinarske fakultete v Ljubljani, ki želijo pridobiti več znanja s področja konjereje in konjeništva

Na področju študijske prakse je vzpostavljeno tudi mednarodno sodelovanje, z višjimi in visokimi šolami iz Francije in Švedske, od koder študenti prihajajo na dvo ali tritedensko praktično usposabčljanje.