Jahalna šola Kobilarne Lipica

Jahalna šola Kobilarne Lipica skrbi za šolanje konj in jahačev. Delo v vseh programih oziroma na vseh stopnjah jahalne šole temelji na enotnih strokovnih in etičnih načelih. 

Programi dela jahalne šole Kobilarne Lipica:

  • program šolanja konj Kobilarne Lipica
  • program šolanja jahačev Kobilarne Lipica
  • progam vprežne vožnje
  • program turistične jahalne šole 

Delo jahalne šole Kobilarne Lipica vodi glavni trener ob asistenci pomočnikov, izvajajo pa ga jahalni učitelji in jahači.

Glavni trener organizira in vodi trening posameznih skupin konj. Sodeluje pri oblikovanju in izvajanju programa rednega in dodatnega usposabljanja jahačev in jahačev-začetnikov in opravlja strokovno mentorstvo nad delom v turistični jahalni šoli in Konjeniškem Klubu Lipica.

Jahalna šola Kobilarne Lipica izvaja tudi program preizkušanja delovne sposobnosti lipicancev kor del selekcijskega programa rejskega programa za pasmo lipicanski konj.