Program

FEI Svetovno prvenstvo v vožnji dvovpreg

Mednarodna konjeniška zveza (FEI) je Kobilarni Lipica zaupala organizacijo FEI Svetovnega prvenstva v vožnji dvovpreg 2017. Ponosni smo, da bo to pomembno tekmovanje Lipico in lipicanca, pa tudi Kras in Slovenijo, za teden dni postavilo v središče svetovne konjeniške javnosti.

Tri discipline FEI Svetovnega prvenstva v vožnji vpreg 2017

Dresura

Dresurna vožnja poteka v 40 metrov široki in 100 metrov dolgi maneži. Pri dresurni vožnji je pomembno, da vozniki izvedejo predpisane figure, kot sta na primer krog in diagonala, točno na predpisanih točkah. Pri gibanju konj sta pomembna zamah in eleganca. Sodniki ocenjujejo posamezne figure dresurne naloge s točkami od 0 do 10, pri čemer pomeni ocena 0, da figura ni bila izvedena, ocena 10 pa odlično izvedbo figure. Pomembna je tudi skupna ocena nastopa, ki vključuje skladnost konj, kočije in voznika.

Maraton

Maratonska vožnja je razdeljena v tri faze. V fazi A tekmovalci prevozijo od pet do osem kilometrov, sledi faza transferja oziroma približno kilometer v koraku. Po tej fazi se opravi veterinarski pregled konj. Zadnja je faza B, ki vključuje osem fiksnih ovir iz trdih materialov. Vsako od teh faz morajo vozniki prevoziti v predpisanem času, posebej se meri tudi čas, ki ga tekmovalci potrebujejo za vsako od osmih ovir. Vsako oviro sestavlja več vrat, ki so oštevilčena in označena z barvami. Tako imajo vozniki na izbiro več načinov oziroma več poti za to, da vrata prevozijo v predpisanem vrstnem redu. Najkrajša pot med vrati je vedno najbolj zahtevna in zato ni najhitrejša.

Spretnostna vožnja

Spretnostna vožnja poteka po parkurju, ki ga sestavlja več vrat iz plastičnih stožcev, na vrhu katerih so postavljene z vodo napolnjene žogice. Vsaka podrta žogica ali stožec prinese vozniku tri kazenske točke. Parkur sestavlja 20 vrat, prevoziti jih je treba v pravem vrstnem redu in v predpisani smeri. Če vozniki prekoračijo dovoljeni čas, jim vsaka sekunde prekoračitve prinese pol kazenske točke. Če ima več voznikov enako število kazenskih točk, je zmagovalec najhitrejši voznik. Naziv svetovnega prvaka pa pripade tekmovalcu, ki v vseh treh disciplinah zbere najmanj kazenskih točk.
Seštevek točk iz vseh treh disciplin odloči o zmagovalcu oziroma svetovnem prvaku.

Foto: Sibil Slejko, Gabriele Boiselle, Carien Schippers

Program FEI Svetovnega prvenstva v vožnji vpreg 2017

Sreda, 20. 9. 2017
9:00 Veterinarski pregled konj hipodrom
16:00 Otvoritvena slovesnost hipodrom
20:00 Večer narodov prireditveni šotor
Četrtek, 21. 9. 2017
9:00-17.10 Dresurna vožnja hipodrom
20:00 Zabava s pijačo dobrodošlice in glasbeno skupino Aufbix prireditveni šotor
Petek, 22. 9. 2017
9:00-17:10 Dresurna vožnja hipodrom
20:00 Slovenski večer prireditveni šotor
21:00 Slovenski večer z ansamblom Bojsi in folklorno skupino Kraški Šopek prireditveni šotor
Sobota, 23. 9. 2017
10:00 - 17:00 Maraton arena z maratonskimi ovirami
14:00 Predstava z Damijano Golavšek in Čupakabra klovni park z igrali
20:00 Zabava z ansamblom Mali oglasi in Country plesno skupino Coral prireditveni šotor
21:00 Podelitev nagrad najbolje uvrščenim v maratonu prireditveni šotor
Nedelja, 24. 9. 2017
9:00 - 15:30 Spretnostna vožnja hipodrom
15:45 Podelitev nagrad najbolje uvrščenim v spretnostni vožnji hipodrom
Podelitev pokala Mednarodne lipicanske zveze za najboljši lipicanski par hipodrom
Svečana razglasitev svetovnih prvakov, podelitev nagrad in zaključna slovesnost hipodrom

     Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, Slovenija             T: +386 (0)5 7391 696             E: info@lipica.org