Plemenska čreda

V plemenski čredi Kobilarne Lipica so  živali, ki po poreklu sodijo v klasične linije žrebcev in klasične rodove kobil.

Klasične žrebčevske linije, ter klasični rodovi kobil so se izoblikovali v Lipici koncemv začetku 19. stoletja.

Klasične linije žrebcev

 • Pluto (Pluto senior,1765)
 • Conversano (Conversano senior,1767)
 • Neapolitano (Neapolitano senior,1770)
 • Maestoso (Maestoso senior, 1773)
 • Favory (Favory senior,1779)
 • Siglavy (or. a. Siglavy senior, 1810)

Klasični rodovi kobil

 1. Sardinia (Sardinia, 1776, Lipica) 
 2. Spadiglia (Spadiglia, 1778, Lipica)
 3. Argentina (Argentina 1767, Lipica
 4. Africa (Africa, leta 1747, Kladruby)
 5. Almerina (Almerina, 1769, Kladruby)
 6. Presciana/Bradamanta (Presciana, 1782/1777, Kladruby)
 7. Englanderia (Englanderia, 1773, Kladruby)
 8. Europa (Europa, 1774, Kladruby)
 9. Stornella/Fistula (Stornella/Fistula, 1771, Kopčani)
 10. Ivanka/Famosa (Ivanka/Famosa, 1754/1773, Kopčani)
 11. Deflorata (Deflorata, 1767, Frederiksborg)
 12. Capriola (Capriola, 1785 Kladruby)
 13. Rava (Rava, 1755, Kladruby)
 14. Gidrana (Gidrane, 1841, Lipica)
 15. Djebrin (100 Generale Junior, 1824, Babolna)
 16. Mercurio (60 Freies Gestuet, 1806, Radautz)
 17. Theodorosta (Theodorosta, 1870, Bukovina)

Koncem v začetku dvajsetega stoletja sta se v Kobilarnah na Hrvaškem, Madžarskem in v Romuniji izoblikovali dve novi žrebčevski liniji Tulipan in Incitato ter številni novi rodovi kobil - 14 hrvaških rodov, 13 madžarskih rodov, 14 romunskih rodov in trije jugoslovanski rodovi; (Priloga 1. LIF establishings acts, Bruxeles 2001). Po letu 1947 se je v Lipici izoblikoval novi rod Rebecca/Thais (Rebecca, Višnjevci)

Plemensko jedro kobilarne je opredeljeno z Zakonom o kobilarni Lipica. Vanj sodijo:

 • šest originalnih linij žrebcev, in sicer: Pluto, Conversano, Napolitano, Favory, Maestoso in Siglavy, in sicer najmanj po štiri plemenske žrebce vsake linije, to je najmanj 24 plemenskih žrebcev; 
 • šestnajst klasičnih rodov kobil, in sicer: Sardinia, Spadiglia, Argentina, Africa, Almerina, Presciana, Englanderia, Europa, Stornella, Famosa, Deflorata, Gidrana, Djebrin, Mercurio, Theodorosta in novi slovenski rod Rebecca, in sicer najmanj po tri plemenske kobile vsakega rodu, to je najmanj 48 plemenskih kobil; 
 • naraščaj do 4. leta starosti, ki je primeren za nadaljnjo vzrejo, kar na predlog komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za kmetijstvo, potrdi strokovni svet Kobilarne Lipica.