Združenje rejcev lipicancev Slovenije

Združenje rejcev lipicanca Slovenije je bilo ustanovljeno leta 1991 kot organizacija rejcev lipicancev. Združenje je vse od ustanovitve tesno sodelovalo s Kobilarno Lipica in z javno službo v konjereji s sedežem na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Združenje je bilo leta 2006 priznano kot rejska organizacija, ki v sodelovanju s Kobilarno Lipica vodi rodovniško knjigo ZRLS za lipicance v lasti članov združenja.

V združenju so organizirani rejci in ljubitelji lipicancev. Združenje si prizadeva za popularizacijo konj lipicanske pasme, uporabnih za delo, šport in rekreacijo ter namene turistične ponudbe.

Združenje poleg svojih splošnih društvenih nalog izvaja tudi naloge priznane rejske organizacije in pri tem uresničuje cilje rejskega programa za konje lipicanske pasme.

Združenje spodbuja organizirano rejo konj lipicanske pasme, izvaja izobraževanje članov na področju konjereje, kmetijstva, veterinarstva in s tem uvaja sodobne metode strokovnega dela rejcev in drugih članov na področju konjereje. Obenem vzpostavlja in razvija stike z drugimi strokovnimi organizacijami in združenji doma in v tujini, nevladnimi organizacijami ter ostalo zainteresirano javnostjo v okviru področja svojega delovanja. Uresničuje tudi pomembne cilje pri promociji lipicanskih konj kot avtohtone pasme posebnega  pomena za slovensko naravno in kulturno dediščino ter pri tem deluje z namenom izobraževanja članstva in širše javnosti tudi glede varstva živali, kulture in športa.

Združenje rejcev lipicanca Slovenije ima tudi status društva, ki deluje v javnem interesu in je ustanovljeno zaradi uresničevanja skupnih in javnih interesov pri reji lipicanca v Sloveniji.

Sedež združenja je:

Lipica 5
6210 Sežana
Slovenija

E: info@lipizzan-slovenia.com
W: www.lipizzan-slovenia.com