• Ljubljana, 26. 9. 2013

    Seja sveta javnega zavoda Kobilarna Lipica

    Svet javnega zavoda Kobilarna Lipica se je v četrtek, 26. septembra, ob 14.30 sestal na prvi, konstitutivni seji v novem mandatu. Seja sveta je bila v prostorih Ministrstva za kmetijstvo in okolje v Ljubljani.