Lipica, 18. 10. 2013

Za dr. Boštjana Bizjaka je ponovna priložnost za vodenje Kobilarne Lipica zaveza strokovnemu in predanemu delu

Vlada Republike Slovenije je na seji v četrtek, 17. oktobra, imenovala dr. Boštjana Bizjaka za v. d. direktorja javnega zavoda Kobilarna Lipica za čas do imenovanja direktorja javnega zavoda Kobilarna Lipica, najdlje za eno leto.

Dr. Boštjan Bizjak je funkcijo v. d. direktorja Kobilarne Lipica nastopil 26. oktobra 2012. Spomladi 2013 je bil za delovno mesto direktorja Kobilarne Lipica objavljen javni razpis, vendar na njem ni bil izbran noben kandidat. V primeru, da se na razpis ne prijavi nihče ali nihče od kandidatov ni izbran, Zakon o zavodih določa, da se javni razpis ponovi.

V skladu s tem je Vlada Republike Slovenije sklenila, da se za čas do imenovanja direktorja javnega zavoda Kobilarna Lipica na podlagi ponovljenega razpisa imenuje vršilec dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto. Vlada je tako imenovala dr. Boštjana Bizjaka, ki izpolnjuje predpisane pogoje za imenovanje, za v. d. direktorja Kobilarne Lipica s 26. oktobrom 2013 za čas do imenovanja direktorja Kobilarne Lipica, a najdlje do 25. oktobra 2014.

Dr. Boštjan Bizjak se je ob ponovnem imenovanju za v. d. direktorja javnega zavoda Kobilarna Lipica Vladi Republike Slovenije zahvalil za izkazano zaupanje: »Ponovno priložnost za vodenje konjerejsko-konjeniške ustanove s 433-letno tradicijo in izjemno zgodovinsko dediščino, kakršno ima Lipica, razumem predvsem kot zavezo strokovnemu in predanemu delu, ki smo si ga v Lipici zastavili v smeri razvoja v vrhunsko sodobno kobilarno. V skladu z novo vizijo razvoja bo vsa podpora usmerjena v kakovost reje lipicanca in razvoj konjeništva, ki v Lipici, skupaj z varovanjem kulturnega spomenika, pomenita primarno dejavnost. Gostinska in hotelska dejavnost ter golf imajo v novi usmeritvi pomembno mesto, saj predstavljajo najpomembnejšo dopolnilno dejavnost Kobilarne Lipica. Pri vseh prizadevanjih vsekakor računam na sodelovanje celotne ekipe sodelavk in sodelavcev, ki so v preteklem letu že izkazali polno pripadnost Kobilarni Lipica in LIPICI TURIZEM d.o.o., za kar se jim ob tej priložnosti ponovno iskreno zahvaljujem.«