Lipica, 24. 10. 2013

Detajlna preiskava strežnega dela družbe LIPICA TURIZEM d.o.o. je pripeljala do prijav zaradi suma storitve kaznivih dejanj

Po interni preiskavi strežnega dela družbe LIPICA TURIZEM d.o.o. v letu 2012, podaji prijav na policijo v omenjenem letu, nadaljnjih pritožbah gostov in za tem uvedeni detajlni preiskavi je poslovodstvo Kobilarne Lipica in njene hčerinske družbe LIPICA TURIZEM d.o.o. podalo zoper nekatere zaposlene v LIPICI TURIZEM d.o.o. prijave zaradi suma storitve kaznivih dejanj.

Zoper nekatere zaposlene so bili uvedeni tudi delovnopravni postopki pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. O teku postopkov so bili obveščeni resorni minister - minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan, predsednica in člani sveta Kobilarne Lipica, ki deluje v funkciji nadzornega organa LIPICE TURIZEM d.o.o., in Policijska postaja Sežana. V skladu z veljavno zakonodajo in usmeritvijo Vlade RS za boj proti sivi ekonomiji se bodo začeti postopki ustrezno nadaljevali.

Predhodno poslovodstvo javnega zavoda Kobilarna Lipica in LIPICE TURIZEM d.o.o. je v letu 2012 v interni preiskavi ugotovilo, da je bilo v strežnem delu LIPICE TURIZEM d.o.o. brisanih več kot 110.000 gostinskih artiklov, ugotovljene so bile nepravilnosti v delu strežnega osebja in zelo visoki inventurni manki.

Uvedbi interne preiskave strežnega dela je v letu 2012 sledila prijava policiji, vendar v obdobju predhodnega poslovodstva ni prišlo do uspešne razrešitve nastale situacije. Aktualno poslovodstvo družbe se je po pritožbah gostov s ciljem dokončne ureditve razmer odločilo za uvedbo detajlne preiskave strežnega dela LIPICE TURIZEM d.o.o., ki je pripeljala do podaje prijav zaradi suma storitve kaznivih dejanj in uvedbe delovnopravnih postopkov pred odpovedjo delovnega razmerja zoper nekatere zaposlene.

O rezultatih preiskave bo javnost pravočasno in natančno obveščena.