• Lipica, 4. 2. 2014

    Za prebivalce prizadetih območij je brezplačno na voljo 50 postelj v hotelu Maestoso

    Prebivalcem krajev, ki sta jih sneg in žled najbolj prizadela in so zaradi katastrofalnih vremenskih razmer že več dni brez električne energije, družba LIPICA TURIZEM d.o.o. nudi možnost, da preživijo dneve do ureditve razmer in vrnitve domov brezplačno v hotelu Maestoso v Lipici. Seznam upravičencev do brezplačnega bivanja v hotelu Maestoso bo pripravila in uskladila Uprava RS za zaščito in reševanje, izpostava Postojna, ki je pristojna za ukrepanje v aktualnih razmerah in ima pregled nad razmerami na terenu.
  • Lipica, 3. 2. 2014

    Kobilarna Lipica se bo 8. februarja pridružila praznovanju slovenskega kulturnega praznika

    Kobilarna Lipica se bo v soboto, 8. februarja, pridružila praznovanju Prešernovega dne, slovenskega kulturnega praznika. Na ta dan se bodo lahko obiskovalci brez plačila vstopnine podali na voden ogled kobilarne, ki je zibelka lipicanske pasme konj in je bila zaradi svoje 433-letne dediščine razglašena za kulturni spomenik izrednega pomena za Republiko Slovenijo.