Lipica, 1. 3. 2014

Kobilarna Lipica bo gostila mednarodno konferenco "Otroci in drugačni otroci"

Kobilarna Lipica bo od petka, 11. aprila, do nedelje, 13. aprila, gostila mednarodno konferenco Otroci in drugačni otroci. Konferenca v organizaciji Kobilarne Lipica in zavoda Moj Aron bo posvečena vsem otrokom, še posebno pa »drugačnim« otrokom. Namenjena bo staršem, vzgojiteljem in učiteljem ter predstavitvi terapevtskih metod, ki vključujejo stik s konjem in blagodejno vplivajo na razvoj otrok in »drugačnih« otrok.

Uvodni dogodek mednarodne konference bo okrogla miza Otroci in drugačni otroci, ki bo v petek, 11. aprila, popoldne v dvorani Allegra hotela Maestoso v Lipici.

Starši in strokovni delavci bodo predstavili svoje vsakodnevne izkušnje ob soočanju z drugačnimi otroki, to je z otroki s cerebralno paralizo, avtizmom, Downovim sindromom, anoreksijo in bulimijo, kot tudi s socialno drugačnimi otroki. Z izmenjavo izkušenj bodo prispevali k razpravi o kakovosti življenja otrok v slovenskem prostoru, izkušnji imeti drugačnega otroka ter izobraževanju in zaposlovanju drugačnih.

V. d. direktorja Kobilarne Lipica dr. Boštjan Bizjak podpira razvoj s konji povezanih terapevtskih dejavnosti v Lipici in namen konference: »To je soočiti se s konkretnimi življenjskimi problemi otrok in drugačnih otrok ter podati rešitve. Zato je konferenca namenjena vsem, katerih življenje je prepleteno z otroci in drugačnimi otroci: staršem, rejnikom, vzgojiteljem v  vrtcih, učiteljem in drugim strokovnjakom, ki s svojim delom prispevajo k lažjemu delu staršev, vzgojiteljev in učiteljev.«

Darja Žnidaršič iz zavoda Moj Aron je svoje dolgoletne izkušnje na področju dela z otroci in konji obogatila s terapevtskim delom, zato pojasnjuje: »S to konferenco se želimo dotakniti dejansko največjih problemov v svetu drugačnih otrok: njihove integracije v svet odraslih, problema, na koga se lahko starši, vzgojitelji in učitelji dejansko obrnejo takoj, ko se soočijo z drugačnim otrokom, in vprašanja, kje naj drugačni otroci pridobijo izobrazbo za delo, ki jim bo omogočilo integracijo med 'običajno' populacijo.«

V petek, 11. aprila, se bo program konference zaključil s foto terminom in izjavo za javnost. Seveda pa predstavnike medijev vabimo tudi k spremljanju drugega dne konference Otroci in drugačni otroci, ko bo dopoldanski program namenjen predstavitvi posameznih skupin drugačnosti. Popoldanski program bo namenjen delavnicam - delavnica Kdo je konj bo vključevala izkušnjo vodenega stika drugačnih otrok s konjem. V nedeljo, 13. aprila, se bo konferenca nadaljevala na temo vzgoje otroka ter vprašanja, kako se približati otroškemu svetu in najbolje pomagati otroku.