10. 6. 2014

Kako bo za lipicance še mogoče zagotoviti kraško seno?

S cilji zagotoviti zadostno količino sena za krmo konj, ohraniti sistem zagotavljanja sledljivosti izvora dokupljenega sena in sistem nadzora kakovosti sena bo Kobilarna Lipica v četrtek, 12. junija, ob 10. uri priredila delovno srečanje z župani kraško-notranjskih občin ter pridelovalci sena s kraško-notranjskega območja.

V. d. direktorja Kobilarne Lipica dr. Boštjan Bizjak in strokovni vodja kobilarne mag. Janez Rus bosta uvodoma predstavila sistemske ukrepe, s katerimi je Kobilarna Lipica v zadnjih letih zagotovila zadostno količino sena in uvedla sistem sledljivosti in nadzora, ki zagotavlja neoporečno seno za krmo konj.

Skupaj z županom občine Sežana Davorinom Terčonom in župani kraško-notranjskih občin bosta predstavila pomen odkupa lokalnega sena za gospodarstvo kraško-notranjskih občin ter ohranjanje kulturne krajine, obenem pa tudi posledice, ki bi jih lahko imel nakup 900 ton sena za Kobilarno Lipica na enotnem letnem javnem razpisu.

V. d. direktorja Kobilarne Lipica dr. Boštjan Bizjak izpostavlja naslednja dejstva: »V primeru, da bo Kobilarna Lipica v prihodnje zavezana k nakupu 900 ton sena na letnem javnem razpisu, bo seno po veljavni zakonodaji morala kupila od ponudnika, ki bo za celotno količino ponudil najnižjo ceno. V pogojih globalnega trga lahko pričakujemo, da bo z najnižjo ceno ponujeno seno, pridelano v bistveno drugačnih klimatsko-pedoloških razmerah, od tistih, ki so v Lipici od leta 1580 oblikovale lipicansko pasmo konj. Prepričani smo, da je za lipicanca najbolj primerno lokalno kraško seno. S tem senom so konje lipicanske pasme krmili 434 let, zato ga želimo zanje zagotavljati še naprej, z uporabo obstoječega sistema sledljivosti, pri katerem za vsako balo sena evidentiramo podatke o dobavitelju in kraju pridelave. Prepričani smo, da bi nakup okrog 900 ton sena letna od bolj oddaljenih dobaviteljev znatno vplival tudi na zaraščanje Krasa in Notranjske ter obstoječo kulturno krajino.«

Zato bo delovno srečanje namenjeno predvsem iskanju konkretnih praktičnih rešitev s ciljem zagotavljanja kraškega sena za krmo konj v Kobilarni Lipica in zagotavljanja sistema nadzora kakovosti ter sledljivosti porekla sena.

Povabilu na delovno srečanje z župani ter pridelovalci sena kraško-notranjskih občin želimo dodati še  informacijo, da bo Kobilarna Lipica v sredo, 18. junija, predala Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS Kamnik) petletnega lipicanca 623 Siglavy Samira XXVII. Z donacijo bo podprla razvoj programov terapevtskega jahanja v centru CIRIUS Kamnik, o čemer bomo javnost izčrpneje obvestili v prihodnjih dneh.


Dodatne informacije:

Dr. Boštjan Bizjak, v.d. direktorja Kobilarne Lipica

Tel: 05 7391 580,  Fax:  05 7391 730,  e-pošta: pr@lipica.org

 

KOLEDAR DOGODKOV V KOBILARNI LIPICA V MESECU JUNIJU IN JULIJU:

18. 6. 2014: Donacija lipicanca 623 Siglavy Samira XXVII Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS Kamnik)

21. 6.: Poletna muzejska noč

od 27. do 29. 6.: Mednarodno tekmovanje v vožnji vpreg za konje in ponije, izbirno tekmovanje za svetovni pokal v vožnji štirivpreg

od 3. do 6. 7.: Lipiška klasična šola jahanja gostuje na Festivalu kulture evropskih kobilarn v nemškem Marbachu

od 24. do 27. 7.: »Diham Harley – General Purpose 2014« - dogodek ob 111. obletnici znamke Harley Davidson in 100. obletnici začetka prve svetovne vojne