10. 9. 2014

LIPICA TURIZEM d.o.o. je v prvih šestih mesecih letos izboljšala čisti poslovni rezultat in za 20 odstotkov povečala prihodke restavracije hotela Maestoso

Družba LIPICA TURIZEM d.o.o. je v prvih šestih mesecih letošnjega leta nadaljevala lani zastavljen trend racionalizacije poslovanja in povečanja prihodkov, ki sta ena od poglavitnih strateških ciljev aktualnega poslovodstva družbe. Tako je kljub še vedno neugodnim splošnim gospodarskim razmeram za 20 odstotkov povečala prihodke gostinstva in za 19 odstotkov povečala zasedenost hotela Maestoso v primerjavi s prvimi šestimi meseci lanskega leta.

Direktor družbe LIPICA TURIZEM d.o.o. dr. Boštjan Bizjak pozitivno ocenjuje trend poslovanja družbe: »Spodbuden poslovni rezultat prvih šestih mesecev je trdno zagotovilo za to, da bo družba LIPICA TURIZEM d.o.o. - ne glede na vremenske razmere - zaključila poslovno leto 2014 z znatno manjšo izgubo kot v predhodnem letu. Za prihodnja leta to napoveduje nadaljnje izboljšanje poslovnega rezultata družbe LIPICA TURIZEM d.o.o., ki s svojo gostinsko in hotelirsko dejavnostjo zagotavlja servis obiskovalcem javnega zavoda Kobilarna Lipica. Predvsem pa bodo doseženi poslovni rezultati - ne glede na dogajanje v zvezi z družbo LIPICA TURIZEM d.o.o. po 31. 12. 2014 in morebitnem prenosu lastništva družbe na Republiko Slovenijo – zagotovili višjo vrednost družbe ob njeni morebitni prodaji ali oddaji v najem in s tem večji izplen za državo, kot lastnico LIPICE TURIZEM d.o.o. Poslovni rezultati LIPICE TURIZEM d.o.o. so trden in prepričljiv dokaz, da je s poštenim, racionalnim in korektnim delom poslovodstva ter zaposlenih mogoče poslovati boljše in s tem doseči višjo najemnino ter višjo vrednost državnega premoženja.« 

Tako spodbudne rezultate je družba LIPICA TURIZEM d.o.o. dosegla kljub slabemu vremenu, ki je - glede na turistično ponudbo Lipice - dejavnik, ki se najbolj neposredno odraža v številu obiskovalcev in s tem v prihodkih družbe LIPICA TURIZEM d.o.o.

Kljub letošnjemu slabemu vremenu je bil čist poslovni izid LIPICE TURIZEM d.o.o. v prvih šestih mesecih letošnjega leta znatno boljši od poslovnega izida družbe v prvih polovicah let 2013 in 2012. Zaradi posledic preteklega poslovanja in načina vodenja družbe pa je bil še vedno negativen. Presežek odhodkov nad prihodki je tako v prvih šestih mesecih letos znašal 132.899,00 evrov, zato je mogoče ob koncu leta pričakovati, da bo presežek odhodkov nad prihodki znašal okrog 264.000 evrov. To bo izrazito boljši rezultat kot ob zaključku lanskega leta, ko je presežek odhodkov nad prihodki znašal 354.799,00 evrov, predvsem pa znatno boljši rezultat kot ob zaključku leta 2012, ko je družbo LIPICA TURIZEM d.o.o. večino leta še vodilo predhodno poslovodstvo, in je presežek odhodkov nad prihodki znašal 851.575 evrov, ob upoštevanju zahtev Računskega sodišča Republike Slovenije pa več kot 1,5 milijona evrov.

Pomemben kazalnik poslovanja družbe LIPICA TURIZEM d.o.o. je tudi bilanca stanja na dan 30. 6. 2014. Ta odraža plačilno nedisciplino slovenskega gospodarstva, saj je imela družba LIPICA TURIZEM d.o.o. 164.345 evrov odprtih kratkoročnih terjatev, kar je znatno več od 69.231 evrov kratkoročnih terjatev na dan 30. 6. 2013.


Dodatne informacije:

Dr. Boštjan Bizjak, direktor družbe LIPICA TURIZEM d.o.o.

Tel: 05 7391 580,  Fax:  05 7391 730,  e-pošta: pr@lipica.org