Lipica, 9. 6. 2015

Ob začetku 5,6 milijona evrov vredne prenove je Kobilarno Lipica danes obiskal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek

Ob 435. obletnici Kobilarne Lipica se bo v četrtek, 11. junija, začel največji projekt prenove Kobilarne Lipica v zadnjih desetletjih, ki je obenem tudi največji projekt prenove evropskih državnih kobilarn v zadnjem obdobju. Zato je Kobilarno Lipica danes obiskal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in si ogledal predele kobilarne, ki bodo do oktobra vključeni v prenovo.

Oba sogovornika, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in v. d. direktorja Kobilarne Lipica dr. Boštjan Bizjak, sta poudarila, da se močno zavedata pomena dobrega nadzora, ki je ključ do tekoče in učinkovite izvedbe predvidenih del.

V. d. direktorja Kobilarne Lipica dr. Boštjan Bizjak je danes podpisal tudi pogodbo o začetku prenove čistilne naprave v Lipici, ki sodi v sklop E projekta »Celostna ureditev območja Kobilarne Lipica – 3. faza«. Na javnem razpisu je bil za prenovo čistilne naprave izbran izvajalec CID – čistilne naprave d.o.o. iz Kopra.

85 odstotkov denarja za projekt »Celostna ureditev območja Kobilarne Lipica – 3. faza« bo Kobilarna Lipica pridobila iz evropskega sklada za regionalni razvoj, medtem ko bo 15 odstotkov denarja zanj zagotovila Republika Slovenija iz državnega proračuna.

V sklopu A tega projekta bo prenovljena graščina - najstarejša stavba v Lipici, ki je v preteklosti služila kot upravna zgradba. Po obnovi bo namenjena prezentaciji zgodovine Lipice, z urejeno knjižnico in arhivom, v manjšem delu pa bo obdržala tudi svojo zgodovinsko vlogo.

V sklopu B bodo prenovljeni muzej kočij, kraška hiša in gostišče, v katerem bo zaživel muzej kulinarike. Sklop C bo obsegal revitalizacijo kulturne krajine s 14 posegi na krajinskih elementih. Sklop D bo obsegal prenovo javne razsvetljave, električnih vodov, svetil in konstrukcij za svetila, pa tudi gradnjo optičnega omrežja, ki bo v prihodnje omogočilo vpeljavo uporabe mobilne aplikacije za samostojne oglede lipiškega posestva. Sklop E bo obsegal obnovo čistilne naprave in komunalnih vodov.

V. d. direktorja Kobilarne Lipica dr. Boštjan Bizjak je prepričan, da bosta prenova in mobilna aplikacija v prihodnji turistični sezoni osvežili doživljanje Kobilarne Lipica in njenega sproščenega zelenega posestva, kjer domuje 350 belih lipicancev: »S tablico ali pametnim telefonom bodo lahko obiskovalci sami raziskovali večji del zelenega posestva Lipice in doživeli stik z lipicanci na povsem nov način. Lipica v prihodnje zagotovo ne bo več destinacija, ki se jo splača obiskati le za uro ali dve, zagotovo ne bo več atrakcija, v katero se naslednjič vrneš šele s svojimi otroki ali vnuki. Postala bo bolj odprta, sveža in privlačna za obiskovalce, zato v prihodnjih letih pričakujemo od tri do pet odstotno rast obiska kobilarne.«

Obenem bo prenova odprla možnosti oblikovanja integralnih turističnih produktov ter spodbudila dvig kakovosti turističnih storitev v Lipici.

 

Dodatne informacije:

Dr. Boštjan Bizjak, v. d. direktorja Kobilarne Lipica

Tel: 05 7391 580,  Fax:  05 7391 730,  e-pošta: pr@lipica.org