Lipica, 8. 12. 2017

Svet Kobilarne Lipica je na današnji seji podprl uspešno delo lipiške kobilarne

Svet javnega zavoda Kobilarna Lipica je na današnji deveti redni seji z večino glasov podprl uspešno delo Kobilarne Lipica, ki bo letošnje leto zaključila z več kot 20-odstotno rastjo števila obiskovalcev in 22-odstotno rastjo prihodkov na kobilarniškem segmentu. Tako bo presegla načrtovano 19 odstotno rast prihodkov in leto zaključila pozitivno na vseh segmentih.

Svet zavoda je na seji, ki je potekala v Graščini Kobilarne Lipica, obravnaval deset točk in med drugim sprejel končni poročili o poteku naložb v prenovo hipodroma in prireditvene jahalnice. "Obnova infrastrukture, v katero je v zadnjih letih vlagalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je z letošnjo prenovo hipodroma na čelu dobra osnova za nadgradnjo izkušnje lipiških gostov," je ob tem povedal predsednik Sveta zavoda Kobilarna Lipica Marko Drofenik.

Svet zavoda se je seznanil tudi s sklenitvijo pogodbe Kobilarne Lipica s francoskim trenerjem Benjaminom Aillaudom za področje konjeništva. Aillaud pri svojem uspešnem delu s konji temelji na načelih klasične dresure, ki je tudi temelj dela Lipiške šole klasičnega jahanja, zato bo svoje bogate izkušnje v prihodnje delil z jahači Kobilarne Lipica. "Rezultat dela francoskega trenerja je med drugim zmaga slovenskega voznika Mihe Tavčarja na svetovnem prvenstvu z lipicanskim parom, ki je osvojil naziv svetovnega prvaka v maratonski vožnji in tako dosegel največji uspeh v vsej zgodovini slovenskega konjeniškega športa,« je pojasnil Drofenik.

Na seji sveta je bil potrjen tudi Terminski načrt izvršitve priporočil notranje revizije iz »Poročila o notranji reviziji za leto 2016 – Konji v prirastu in osnovna čreda«, ki ga je julija 2017 izdelala REALINEA, družba za revizijo in svetovanje d. o. o., Grosuplje. Potrdil je možnost najema revolving posojila in prodajno listo konj.

»Ne želim, da pri tem prihaja do napačnega razumevanja, za čredo lipicancev je v Lipici več kot odlično poskrbljeno,« je dejal Marko Drofenik in povedal, da kobilarna uspešno odpravlja zaostanek v delu na področju konjereje in konjeništva, ki je nastal v preteklih letih: »Dodatno so zaposlili tri mlade jahače in bistveno povečali število pripustov z okoli 21 do 23 v preteklih letih na 31 brejih kobil v letošnjem letu. Novost je tudi, da bodo v kobilarni z mladimi konji odslej delali bolj sistematično, z delom pa bodo začenjali v zgodnejši fazi, da bodo lahko izvajali primerno selekcijo.«

Člani sveta so z večino glasov podprli uspešno delo Kobilarne Lipica tako na kobilarniškem kot tudi na turističnem segmentu. V tem kontekstu je Drofenik dejal, da si želi boljšega sodelovanja z Občino Sežana, ki iz naslova turistične takse in koncesij od iger na srečo v svoj proračun navsezadnje dobi več kot milijon evrov.

»Izjemno pomembno je tudi, da bomo z ustanovitvijo Holdinga Kobilarna Lipica d. o. o. lahko zagotovili enovito in transparentno upravljanje Lipice, z več učinkovitimi instrumenti upravljanja in poslovanja ter možnostjo prenove hotelske infrastrukture,« je zagotovil Drofenik in povedal, da se je svet danes seznanil tudi z zasnovo nove predstave lipiške šole klasičnega jahanja, ki pripoveduje zgodbo o več kot 400-letni dediščini Lipice in lipicanca ter po novem vključuje tudi predstavitev lipicanskih kobil, ene največjih dragocenosti lipiške kobilarne. Večina članov sveta je bila nad predstavo in njeno zgodbo o dediščini Lipice navdušena.

Foto: Boris Pretnar