Lipica, 20. 8. 2019

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Kobilarna Lipica - skupaj za dobrobit lipicancev

S ciljem zagotavljanja optimalnih pogojev za rejo lipicancev in dobrega strokovnega sodelovanja so predstavniki Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ter Kobilarne Lipica danes skupaj pregledali ugotovitve in priporočila uradnih veterinarjev, ki so bila podana po pregledu Kobilarne Lipica v mesecu maju. Uradni veterinarji  so pri pregledu preverjali ne samo osnovno oskrbo, ki jo določa zakonodaja, pač pa nadstandardna merila oskrbe konj. Ugotovili so, da so predpisani pogoji glede dobrobiti konj v Kobilarni Lipica v celoti izpolnjeni. Za konje je v Lipici vsestransko dobro poskrbljeno, živali se počutijo dobro in so v dobri kondiciji. V skladu z ugotovitvami uradnih veterinarjev mora Kobilarna zagotoviti nadstrešek v žrebetišču Ravne, k čemur je že pristopila z aktivnostmi. Obenem so uradni veterinarji vodstvu Kobilarne z vidika optimalnih pogojev za delo z lipicanci priporočili nekaj izboljšav, predvsem na področjih sistematičnega usposabljanja osebja, spremljanja meje kombinacije temperature zraka in relativne vlažnosti, ki je poleti sprejemljiva za redno delo s konji, ter zagotavljanja uravnoteženih obrokov za konje, tudi s pripravo sezonske simulacije ustreznega obroka.

Rezultat srečanja, ki je danes potekalo v Lipici, je dogovor o nadaljnjem konstruktivnem sodelovanju Kobilarne Lipica z UVHVVR  pri inšpekcijskih nadzorih v smeri zagotavljanja optimalnih pogojev za rejo lipicancev. Skupni cilj Kobilarne Lipica in UVHVVR je namreč zagotoviti še višjo raven oskrbe za lipicance ter tako na vseh področjih preseči osnovno, z zakonodajo določeno raven.

UVHVVR je celovit pregled Kobilarne Lipica napovedala v aprilu, nato pa je 15. maja izvedla pregled v Kobilarni Lipica in 22. maja pregled v žrebetišču Ravne pri Pivki, kjer so nastanjeni mladi žrebci in starejši konji kastrati.

Inšpekcijski pregled so izvedli trije uradni veterinarji, ki razpolagajo s specialnimi znanji in dolgoletnimi izkušnjami na področju zdravja in dobrobiti živali. Skupina uradnih veterinarjev je uporabila nadstandardna merila v skladu s pričakovanji, da se za konje v Kobilarni Lipica zagotovi optimalne pogoje za rejo in delo ter tako preseže osnovno oskrbo, ki jo določa zakonodaja.

Ugotovitve skupine uradnih veterinarjev so pokazale, da so predpisani pogoji glede dobrobiti konj v Kobilarni Lipica v celoti izpolnjeni, edina izjema pri tem je ta, da je treba postaviti nadstrešek v žrebetišču Ravne, in sicer za zagotovitev suhega ležišča za skupino konj kastratov. Kobilarna Lipica je v skladu s tem že začela z aktivnostmi za postavitev nadstreška.

UVHVVR je ob tem ugotovila, da je za konje v Kobilarni Lipica vsestransko dobro poskrbljeno, da se živali počutijo dobro in da so v dobri kondiciji. Ugotovitve skupine uradnih veterinarjev so obenem pokazale področja, kjer velja dosedanjo raven oskrbe nadgraditi, s ciljem doseganja optimalnih pogojev za rejo in dobrobiti živali.

Za kompleks hlevov na Borjači, kjer so od sredine 19. stoletja nastanjene kobile, inšpekcija tako ugotavlja, da bi lahko bili boksi večji, vendar je velikost boksov povsem ustrezna glede na čas, ki ga kobile preživijo v njih. V nekaterih drugih hlevih bi lahko bile površine boksov večje in vrata boksov širša, vendar so med omenjenimi hlevi tudi zgodovinski hlevi, kje so lipicanci nastanjeni že vrsto let. V teh hlevih so boksi za konje povsem ustrezni, glede na to, da so lipicanci nekoliko manjše rasti od toplokrvnih konj. Obenem pa Kobilarna Lipica konjem ves čas omogoča, da preživijo čim več časa zunaj, in zato je v zadnjih letih tudi povečala pašne površine.  

Inšpekcija UVHVVR obenem ugotavlja, da osebje kobilarne ravna s konji na primerni ravni. S ciljem še boljše skrbi za konje pa predlaga, da se uredi sistematični pristop glede stalnega usposabljanja osebja. Kobilarna Lipica v skladu s tem pripravlja letni plan in program usposabljanja osebja, ki dela s konji. V program bodo vključene določene strokovne vsebine glede na posamezna področja dela, dokument pa bo sprejet v letošnjem letu.

Tudi glede zagotavljanja veterinarske pomoči in izločanja konj iz reje v prodajo je inšpekcija UVHVVR ocenila delo kobilarne kot primerno. Pri tem ni zasledila nobenih nepravilnosti, saj Kobilarna Lipica slednje izvaja strokovno in na podlagi določljivih ter primerljivih kriterijev. Prav tako pa Kobilarna Lipica vsem konjem zagotavlja primerno oskrbo in gibanje, v skladu z njihovimi potrebami.

Čeprav je podnebje na Krasu ugodno za konjerejo, je priporočilo inšpekcije tudi, naj se določi zgornjo mejo kombinacije temperature zraka in relativne vlažnosti, ki je sprejemljiva za redno delo s konji. V skladu s tem in s ciljem zagotavljanja  dobrobiti konj se v Lipici v času največje poletne vročine delo s konji ustrezno prilagodi tako, da se  osredotoči na jutranje ure in da se delo odvija predvsem v pokritih jahalnicah, kjer so notranje temperature nižje od zunanjih.

S ciljem optimalne oskrbe konj inšpekcija UVHVVR predlaga tudi, da se pripravi sezonska simulacija obroka, in sicer na podlagi kemijske analize krme in vsebnosti hranilnih snovi ter tako zagotovi, da so obroki prilagojeni in uravnoteženi. Kobilarna Lipica bo v skladu s tem nadaljevala z dosedanjimi izboljšavami na področju prehrane konj, v sklopu katerih za konje zagotavlja kakovostno seno, obenem pa je oves delno zamenjala s primernimi krmnimi mešanicami, bogatimi z minerali.

Vodstvo Kobilarne Lipica sprejema podane predloge in priporočila in bo korektno sodelovalo z inšpekcijo UVHVVR tudi pri bodočih uradnih nadzorih ter se ustrezno odzivalo na ugotovitve uradnih veterinarjev, s ciljem zagotavljanja optimalnih pogojev za rejo lipicancev.

Foto: Gabriele Boiselle / Edition Boiselle in Boris Pretnar