Razpisi in objave

Holding kobilarna Lipica, d.o.o.

Javni razpis: Dobava živil za gostinsko dejavnost v Holding Kobilarna Lipica d.o.o.

Javni razpis: Dobava živil za gostinsko dejavnost v Holding Kobilarna Lipica d.o.o.

Javni razpis: Oprema hotela in redtavracije hotela Maestoso v Lipici.

Javni razpis male vrednosti : Energetska sanacija programske jahalnice, Vzdrževalna dela 1. faza

Javni razpis male vrednosti : Energetska sanacija programske jahalnice, Vzdrževalna dela 1. faza

Javno naročilo male vrednosti »INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA HLEVU 8 IN 9 NA OBMOČJU KOBILARNE LIPICA«, objavljeno na portalu javnih naročil, dne 3.9.2020, pod zaporedno št. JN005467/2020-W01.

Kobilarna Lipica d.o.o. je na Portalu javnih 3. septembra 2020 objavil javno naročilo male vrednosti »Investicijsko vzdrževalna dela na hlevu 8 in 9 na območju Kobilarne Lipica«, objavljeno na Uradnem listu z zaporedno številko : JN005467/2020-W01.

Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil, in v skladu s spodnjo projektno dokumentacijo.
Projektna dokumentacija

Detalj vrat

Javno naročilo po odprtem postopku »OPREMA HOTELSKEGA DELA OBJEKTA ZA HOTEL MAESTOSO V LIPICI«, objavljeno na Uradnem listu pod zaporedno št. JN005113/2020-B01

Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. je na Portalu javnih naročil 14. avgusta 2020 objavil javno naročilo po odprtem postopku »Oprema hotelskega dela objekta za Hotel Maestoso v Lipici«, objavljeno na Uradnem listu z zaporedno številko JN005113/2020-B01 in na TED-u z zaporedno številko TED02/2020-364291.

Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil, in v skladu s spodnjo projektno dokumentacijo.


Naročnik obvešča vse ponudnike, da podaljšuje rok za oddajo ponudb.

Nov datum za oddajo ponudb je 29.9.2020 do 13.00 preko sistema e-JN.

Nov datum za vprašanja 22.9.2020.

Čistopis razpisne dokumentacije za javno naročilo po odprtem postopku »PRENOVA IN DOGRADITEV BAZENSKEGA KOMPLEKSA HOTELA MAESTOSO V LIPICI«

Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. je 7. avgusta 2020 objavil čistopis razpisne dokumentacije za javno naročilo po odprtem postopku »Prenova in dograditev bazenskega kompleksa hotela Maestoso v Lipici«, objavljeno na Uradnem listu 15. julija 2020 z zaporedno številko JN004491/2020-B01.

Javno naročilo po odprtem postopku »PRENOVA IN DOGRADITEV BAZENSKEGA KOMPLEKSA HOTELA MAESTOSO V LIPICI«, objavljeno na Uradnem listu pod zaporedno št. JN004491/2020-B01

Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. je na Portalu javnih naročil 15. julija 2020 objavil javno naročilo po odprtem postopku »Prenova in dograditev bazenskega kompleksa hotela Maestoso v Lipici«, objavljeno na Uradnem listu z zaporedno številko JN004491/2020-B01.

Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil, in v skladu s spodnjo projektno dokumentacijo.

Projektna dokumentacija

Naročnik bo organiziral ogled obstoječega objekta in okolice objekta, ki bo 22. 7. 2020 ob 10. uri.

Ponudniki, ki si želijo udeležiti ogleda, se ob navedeni uri zberejo pred gradbiščem hotela Maestoso. Vse stroške v zvezi z ogledom prevzame ponudnik sam.

Ponudniku se priporoča, da si sam na lastno odgovornost pridobi tudi druge podatke, ki bi mu lahko koristili pri pripravi ponudbe oziroma ob sklenitvi pogodbe za izvedbo del.

Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe preko sistema e-JN do 17. 8. 2020 do 13.00 ure.            

Javno naročilo po odprtem postopku »PRENOVA IN DOGRADITEV HOTELA MAESTOSO V LIPICI«, objavljeno na Uradnem listu pod zaporedno št. JN008269/2019-B01

Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. je na Portalu javnih naročil 26. novembra 2019 objavil javno naročilo po odprtem postopku »Prenova in dograditev hotela Maestoso v Lipici«, objavljeno na Uradnem listu z zaporedno številko JN008269/2019-B01.

Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil, in v skladu s spodnjo projektno dokumentacijo.

Naročnik bo organiziral ogled obstoječega objekta in okolice objekta, ki bo 9. decembra 2019 ob 10.00 uri.

Ponudniki, ki se želijo udeležiti ogleda, se ob navedeni uri zberejo pred vhodom v hotel Maestoso. Vse stroške v zvezi z ogledom prevzame ponudnik sam.

Ponudniku se priporoča, da si sam na lastno odgovornost pridobi tudi druge podatke, ki bi mu lahko koristili pri pripravi ponudbe oziroma ob sklenitvi pogodbe za izvedbo del.

Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe preko sistema e-JN do 30. decembra 2019 do 13.00 ure.

Podaljšanje roka za oddajo ponudb

Rok za oddajo ponudb je podaljšan do 8. januarja 2020 do 13.00 ure.

Čistopis popisa del za pripravo ponudbenega predračuna z dne 23. 12. 2019

Kot napovedano v Uradnem listu – Portalu javnih naročil, v sklopu projektne dokumentacije objavljamo:

  • čistopis načrta arhitekture
  • popravljen ponudbeni predračun v excel obliki
  • seznam vseh sprememb v projektni dokumentaciji
  • seznam prejetih vprašanj in odgovorov preko spletnega portala javnih naročil.