Razpisi in objave

Javno naročilo male vrednosti: GOI DELA V JAHALNEM CENTRU

Kobilarna Lipica d.o.o. je 13. 9. 2019 objavila javno naročilo male vrednosti GOI DELA V JAHALNEM CENTRU.

Javno naročilo z oznako JN006390/2019-W01 je objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.