Razpisi in objave

Javno naročilo po odprtem postopku »PRENOVA IN DOGRADITEV HOTELA MAESTOSO V LIPICI«, objavljeno na Uradnem listu pod zaporedno št. JN008269/2019-B01

Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. je na Portalu javnih naročil 26. novembra 2019 objavil javno naročilo po odprtem postopku »Prenova in dograditev hotela Maestoso v Lipici«, objavljeno na Uradnem listu z zaporedno številko JN008269/2019-B01.

Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil, in v skladu s spodnjo projektno dokumentacijo.

Naročnik bo organiziral ogled obstoječega objekta in okolice objekta, ki bo 9. decembra 2019 ob 10.00 uri.

Ponudniki, ki se želijo udeležiti ogleda, se ob navedeni uri zberejo pred vhodom v hotel Maestoso. Vse stroške v zvezi z ogledom prevzame ponudnik sam.

Ponudniku se priporoča, da si sam na lastno odgovornost pridobi tudi druge podatke, ki bi mu lahko koristili pri pripravi ponudbe oziroma ob sklenitvi pogodbe za izvedbo del.

Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe preko sistema e-JN do 30. decembra 2019 do 13.00 ure.

Podaljšanje roka za oddajo ponudb

Rok za oddajo ponudb je podaljšan do 8. januarja 2020 do 13.00 ure.

Čistopis popisa del za pripravo ponudbenega predračuna z dne 23. 12. 2019

Kot napovedano v Uradnem listu – Portalu javnih naročil, v sklopu projektne dokumentacije objavljamo:

  • čistopis načrta arhitekture
  • popravljen ponudbeni predračun v excel obliki
  • seznam vseh sprememb v projektni dokumentaciji
  • seznam prejetih vprašanj in odgovorov preko spletnega portala javnih naročil.