Nadzorni svet

Člani Nadzornega sveta HOLDINGA KOBILARNA LIPICA, d.o.o. so:
  • Marko Drofenik
  • mag. Janez Vertačnik
  • Pavle Hevka
  • Jernej Bortolato
  • Andreja Ličer Čehovin
  • Matjaž Tomšič.