Vizija in poslanstvo

Vizija

Vizija Kobilarne Lipica kot izvorne kobilarne konja pasme lipicanec  je postati mednarodno uveljavljen konjeniški center, ki deluje v skladu z varovanimi vrednotami kulturne krajine v okolju zgodovinsko zaščitenega stavbnega jedra ter kraške krajine.

Kobilarna Lipica bo postala vrhunska strokovna ustanova in osrednja lipicanska kobilarna na svetu.

Poslanstvo

Poslanstvo Kobilarne Lipica je zagotavljanje vrhunskih storitev na področju reje lipicanca in konjeništva, kot tudi varovanje, ohranjanje in razvoj kulturne ter naravne dediščine.

Za njegovo učinkovito izvajanje je ključnega pomena usklajen razvoj spremljajočih turističnih dejavnosti in učinkovito izkoriščanje poslovnega potenciala. Ta mora zagotavljati del sredstev za varovanje primarnih vsebin, del pa za izvajanje in razvoj vseh ostalih dejavnosti.