horse
Dnevni urnik
datum
10:00
Odpiranje Kobilarne
10:00
 Vodeni ogled
12:00
 Vodeni ogled
14:00
 Vodeni ogled
16:00
Vodeni ogled
17:00
Zapiranje kobilarne
Dnevni urnik
close

Evidenčno javno naročilo »Tiskarske storitve«

Naročnik, Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za evidenčno javno naročilo » TISKARSKE STORITVE« skladno z Navodili ponudnikom.

Skip to content