horse
Dnevni urnik
datum
09:00
Odpiranje Kobilarne
09:30
Spust kobil na pašo
10:00
 Vodeni ogled
12:00
 Vodeni ogled
14:00
 Vodeni ogled
16:00
Vodeni ogled
17:00
Zapiranje kobilarne
17:00
Povratek kobil s paše
Dnevni urnik
close

Evidenčno javno naročilo »Tiskarske storitve«

Naročnik, Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za evidenčno javno naročilo » TISKARSKE STORITVE« skladno z Navodili ponudnikom.

Skip to content