horse
Dnevni urnik
datum
09:00
Odpiranje Kobilarne
09:30
Spust kobil na pašo *
arrow
* Ura spusta se lahko spreminja zaradi vremenskih razmer in nepredvidljive narave živali.
10:00
 Vodeni ogled
12:00
 Vodeni ogled
14:00
 Vodeni ogled
16:00
Vodeni ogled
17:00
Zapiranje kobilarne
18:00
Povratek kobil s paše *
arrow
* Čas povratka se lahko spreminja zaradi vremenskih razmer in nepredvidljive narave živali.
Dnevni urnik
close

906 NAVARRA II

Spol
Ženski
Datum rojstva
24.5.2019
Izklicna cena
3.500€

Več o konju

Mlada kobila majhnega okvira, slabše izraženih pasemskih značilnosti, ravnega vratu, dokaj skladna, dovolj izdatnih hodov. Ni primerna za pleme.

Predstavnica rodu Famosa

 

Mere: 145– 155/175/ 18

Ocena zunanjosti – 61 točk –3b

Preizkus delovne sposobnosti – 6,820

902 CAPRIOLA XLVII

Spol
Ženski
Datum rojstva
11.5.2019
Izklicna cena
8.000€

Več o konju

Mlada kobila srednjega okvira, dobro izraženih pasemskih lastnosti, dovolj skladna , manj korektnega fundamenta a dovolj korektnih, izdatnih hodov. Primerna za pleme.

Predstavnica rodu Deflorata

 

Mere: 156– 165/200/ 19,5

Ocena zunanjosti – 72 točk – 2b

Preizkus delovne sposobnosti – 8,180

901 GRATIOSA XXIV

Spol
Ženski
Datum rojstva
11.5.2019
Izklicna cena
7.000€

Več o konju

Mlada kobila srednjega okvira, primerno izraženih pasemskih lastnosti, dovolj korektnih in izdatnih hodov.

izpolnjuje pogoje za plemensko rejo.

Predstavnica rodu Mercurio

 

Mere: 154– 162/190/ 19

Ocena zunanjosti –  72 točk – 2b

Preizkus delovne sposobnosti – 7,560

899 STEAKA XXXVI

Spol
Ženski
Datum rojstva
5.5.2019
Izklicna cena
7.000€

Več o konju

Mlada kobila srednjega okvira, primerno izraženih pasemskih lastnosti, dovolj korektnih in zelo izdatnih hodov.

izpolnjuje pogoje za plemensko rejo.

Predstavnica rodu Stornella

 

Mere: 153– 161/179/ 19

Ocena zunanjosti – 68 točk – 3a

Preizkus delovne sposobnosti – 7,980

891 TROMPETA II

Spol
Ženski
Datum rojstva
22.4.2019
Izklicna cena
7.000€

Več o konju

Mlada kobila manjšega okvira, dobro izraženih pasemskih značilnosti, dovolj skladna izenačenega telesnega ustroja,   korektnih in izdatnih hodov.

Primerna za delo pod sedlom in v vpregi, izpolnjuje pogoje za plemensko rejo

Predstavnica rodu Europa

 

Mere: 147 – 157/189/ 19

Ocena zunanjosti –  72 točk – 2b

Preizkus delovne sposobnosti – 7,340

904 SIGLAVY TROMPETA XLV

Gender
Gelding
Date of birth
12.05.2019
Starting price
6.000€

More information about the horse

Young horse of the medium frame, very well expressed breed characteristics, well-proportioned in appearance, gaits sufficiently efficient. He is of a very lively temperament, but friendly character, suitable for experienced riders.

The horse has been trained up to level A. Can be used for all around and dressage riding.

The horse is held on pasture.

Levell A

Measures: 154 – 163/184/20

Exterior evaluation – 75pt,

Performance test result – 6,680

896 SIGLAVY BONADEA XXXIX

Spol
Kastrat
Datum rojstva
03.05.2019
Izklicna cena
6.000€

Več o konju

Ne dovolj skladen daljšega trupa, sicer izenačen v vseh partijah primernih hodov.

Je živahnega temperamenta in dobrohtnega karakterja, Primeren je za terensko in glede na dobro jahljivost tudi dresurno jahanje.

 

Nivo A

Mere 155 – 163/180/20

Ocena zunanjosti – 68 točk

Preizkus delovne sposobnosti – 8,180