horse
Dnevni urnik
datum
9:00
Odpiranje kobilarne
9:30
Spust kobil na pašo
10:00
Vodeni ogled kobilarne
11:00
Delavnica s poniji
arrow
Primerna za najmlajše, skozi stik s ponijem lahko spoznavate vedenje konjev in se naučite ravnanja z njimi.
12:00
Vodeni ogled kobilarne
13:00
Stik s konjem
arrow
Pridobite zaupanje in navežite prijateljstvo s konjem, to je ob enem tudi prvi korak pri njihovem šolanju. Vse to lahko doživite v programu Stik s konjem.
14:00
Vodeni ogled kobilarne
16:00
Stik s konjem
arrow
Pridobite zaupanje in navežite prijateljstvo s konjem, to je ob enem tudi prvi korak pri njihovem šolanju. Vse to lahko doživite v programu Stik s konjem.
16:00
Vodeni ogled kobilarne
18:00
Povratek kobil s paše
Dnevni urnik
close

Celovita obnova Kobilarne Lipica

19. maja je minilo že 435 let, odkar je habsburški nadvojvoda Karel II, sin cesarja Ferdinanda I. Habsburškega, odkupil lipiško posest in s tem dejanjem postavil temelj kobilarne v Lipici.

V dneh po 435. obletnici tega pomembnega zgodovinskega dogodka se je začel projekt “Celovita obnova Kobilarne Lipica”, vreden 5,6 milijona evrov, ki pomeni nadaljevanje v letu 2014 začetega projekta »1. faza celovite ureditve območja Kobilarne Lipica: ureditev površin in objektov, povezanih z izvajanjem turističnih programov«.

Projekt “Celovita obnova Kobilarne Lipica” je največji projekt prenove v Kobilarni Lipica v zadnjih desetletjih in obenem tudi največji projekt prenove v evropskih državnih kobilarnah. 85 odstotkov denarja zanj bo Kobilarna Lipica pridobila iz evropskega sklada za regionalni razvoj, 15 odstotkov pa bo zagotovila Republika Slovenija iz državnega proračuna.

Projekt obsega pet sklopov:

 • v sklopu A tega projekta bo prenovljena graščina – najstarejša stavba v Lipici, ki je v preteklosti služila kot upravna zgradba. Po obnovi bo namenjena prezentaciji zgodovine Lipice, z urejeno knjižnico in arhivom, v manjšem delu pa bo obdržala tudi svojo zgodovinsko vlogo,
 • v sklopu B bodo prenovljeni muzej kočij, kraška hiša in gostišče, v katerem bo zaživel muzej kulinarike,
 • sklop C bo obsegal revitalizacijo kulturne krajine s 14 posegi na krajinskih elementih,
 • sklop D bo obsegal prenovo javne razsvetljave, električnih vodov, svetil in konstrukcij za svetila, pa tudi gradnjo optičnega omrežja, ki bo v prihodnje omogočilo vpeljavo uporabe mobilne aplikacije za samostojne oglede lipiškega posestva,
 • sklop E bo obsegal obnovo čistilne naprave in komunalnih vodov.

Projekt, ki bo zaključen v jesenskih mesecih leta 2015, bo obiskovalcem odprl možnost povsem drugačnega doživljanja Kobilarne Lipica. Obiskovalci se bodo tako v Lipico vračali večkrat letno, mesečno ali tudi tedensko, saj ogledi ne bodo več vezani izključno na urnik ogledov, ampak se bodo obiskovalci individualno odločali, koliko časa se bodo zadržali na posameznih delih lipiškega posestva, kar jim bosta mobilna aplikacija in navigacija tudi omogočali.

S tem se bo odprla možnost oblikovanja integralnih turističnih produktov, obenem pa tudi dvig obsega in kakovosti storitev. Predvsem pa se bo koncept Kobilarne Lipica vrnil k svoji osnovni naravi.

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:

 • naziv operacije: Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica – III. faza (Lipica – Ureditev površin in objektov, povezanih z izvajanjem kulturno-turističnih programov),
 • pogodbena vrednost investicije: 5.644.225,91 €
 • višina sofinanciranja: 100 %
 • datum začetka investicije: 1. 12. 2014
 • datum zaključka investicije: 30. 11. 2015
 • kontaktna oseba, pooblaščena za posredovanje informacij: Bor Zgonc, E: bor.zgonc@lipica.org .

 

Fotogalerija: https://bit.ly/3cd8EYp

 

Kaj početi v lipici

Ogled kobilarne
od 18 €
Terensko jahanje
od 45 €
Prikaži več
od 45 €
Vožnja s kočijo
od 30 €
Prikaži več
od 30 €
Skip to content