horse
Dnevni urnik
datum
10:00
Odpiranje Kobilarne
10:00 - 16:00
Samostojni ogledi
16:00
Zapiranje kobilarne
Dnevni urnik
close

Prodajni katalog lipicancev

Prodaja ostarelih konj

Pogoji za nakup ostarelih lipicancev

Kobilarna Lipica ponuja v prodajo po simbolični ceni petnajst konj, ki zaradi starosti ali neozdravljivih poškodb gibal niso več primerni za rejo in tudi ne za rabo pod sedlom ali v vpregi.

Kljub temu v Kobilarni Lipica za te konje skrbimo kot za vse ostale, vendar smo zaradi prostorske stiske te primorani ponuditi tistim ljubiteljem lipicancev, ki si želijo konja kot družabno in ne delovno žival.

Od bodočega lastnika pričakujemo, da:

  • izpolnjuje vse standardne pogoje za nastanitev in bivanje konj,
  • da bo za konja poskrbel s skrbnostjo dobrega gospodarja,
  • da bo konjem zagotovil vsakodnevni izpust na pašnik ali primerno tekališče ter skrbel za njegovo dobro počutje,
  • da bo konju zagotovil redno zdravstveno varstvo in
  • da konja ne bo uporabljal na način, ki lahko povzroči poslabšanje zdravstvenega stanja.

Kobilarna Lipica bo v primeru potrebe tem kupcem zagotovila strokovno svetovanje in jim enkrat letno omogočila obisk kobilarne in ogled predstave Lipiške jahalne šole.

Seznam ostarelih konj
095 BATOSTA XII

Datum rojstva: 29.5.1992

Spol: Ženski

Ostarela plamenska kobila. Za rejo ali kakršnokoli rabo pod sedlom ali v vpregi ni več primerna.

Izklicna cena: 250,00€

186 BATOSTA XVI

Datum rojstva: 15.5.1996

Spol: Ženski

Ostarela plamenska kobila. Za rejo ali kakršnokoli rabo pod sedlom ali v vpregi ni več primerna.

Izklicna cena: 250,00€

219 F. SLAVINA XIX

Datum rojstva: 09.05.1997

Spol: Žrebec

Žrebec se je uporabljal za potrebe turističnega jahanja; zaradi starosti ni več primeren za dosedanjo rabo.

Izklicna cena: 250,00€

231 CANISSA XXVI

Datum rojstva: 05.03.1998

Spol: Ženski

Ostarela plamenska kobila. Za rejo ali kakršnokoli rabo pod sedlom ali v vpregi ni več primerna.

Izklicna cena: 250,00€

Skip to content