horse
Dnevni urnik
datum
10:00
Odpiranje Kobilarne
10:00
 Vodeni ogled
13:00
 Vodeni ogled
16:00
Zapiranje kobilarne
Dnevni urnik
close

Pogoji in prodajni proces

Pogoji za pridobitev lipicanca

Bodoči lastnik mora pred oddajo ponudbe oz. prevzemom lipicanca zagotoviti, da se bo držal obveznosti ob nakupu ter da je seznanjen ter izpolnjuje vse predpisane pogoje.

 

Ugodnosti za kupca lipicanca iz Lipice

Kupec oziroma novi lastnik lipicanca iz Lipice postane partner Kobilarne Lipica, zato mu bo Kobilarna Lipica nudila oziroma zagotovila:

  • strokovno svetovanje glede reje konja,
  • svetovanje v vseh zadevah, vezanih na posest konja.
Dodatne ugodnosti novega lastnika lipicanca iz Lipice
  • Kobilarna Lipica lastnika z njegovim soglasjem objavi na seznamu »prijateljev lipicanca«,
  • lastniku se enkrat letno omogoči obisk kobilarne – za obdobje, v katerem bo kupec lastnik konja,
  • lastnika se vabi na izbrane strokovne dogodke v Kobilarni Lipica za obdobje, v katerem je lastnik konja.

 

Opomba: pridružujemo si pravico do sprememb postopka prodaje konj.

Skip to content