horse
Dnevni urnik
datum
Dnevni urnik je veljaven od 7.6.2022 do 1.7.2022
9:00
Odpiranje kobilarne
9:30
Spust kobil na pašo
10:00
Vodeni ogled kobilarne
12:00
Vodeni ogled kobilarne
14:00
Vodeni ogled kobilarne
16:00
Vodeni ogled kobilarne
18:00
Povratek kobil s paše
Dnevni urnik
close

Pogoji in prodajni proces

Pogoji za pridobitev lipicanca

Bodoči lastnik mora pred oddajo ponudbe oz. prevzemom lipicanca potrditi, da se bo držal obveznosti in je seznanjen ter izpolnjuje vse predpisane pogoje, in sicer:

  • izpolnjuje vse standardne pogoje za nastanitev in bivanje konj,
  • za konja mora skrbeti s skrbnostjo dobrega gospodarja,
  • zagotoviti mora vsakodnevni izpust konja na pašnik ali primerno tekališče ter skrbeti za njegovo dobro počutje,
  • zagotoviti mora redno zdravstveno varstvo,
  • konj ne sme uporabljati na način, ki lahko povzroči poslabšanje zdravstvenega stanja,

 

Ugodnosti za kupca lipicanca iz Lipice

Kupec oziroma novi lastnik lipicanca iz Lipice postane partner Kobilarne Lipica, zato mu bo Kobilarna Lipica nudila oziroma zagotovila:

  • strokovno svetovanje glede reje konja,
  • svetovanje v vseh zadevah, vezanih na posest konja,
Dodatne ugodnosti novega lastnika lipicanca iz Lipice
  • Kobilarna Lipica lastnika z njegovim soglasjem objavi na seznamu »prijateljev lipicanca«,
  • lastniku se enkrat letno omogoči obisk kobilarne – za obdobje, v katerem bo kupec lastnik konja,
  • lastnika se vabi na izbrane strokovne dogodke v Kobilarni Lipica za obdobje, v katerem je lastnik konja.

 

Opomba: pridružujemo si pravico do sprememb postopka prodaje konj.

Skip to content