horse
Dnevni urnik
datum
10:00
Odpiranje Kobilarne
10:00
 Vodeni ogled
12:00
 Vodeni ogled
14:00
 Vodeni ogled
16:00
Vodeni ogled
17:00
Zapiranje kobilarne
Dnevni urnik
close

Razvoj in dvig kakovosti turističnih storitev in povezovanje tipičnih izdelkov in pridelkov Krasa in Brkinov v turistično ponudbo destinacije

Osnovni podatki o operaciji:

AKRONIM OPERACIJE: Krasnost Krasa in Brkinov

VLAGATELJ: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana (Zavod ŠTIP) -N

PARTNERJI:

 • Občina Sežana, partner 1
 • Občina Hrpelje Kozina, partner 2
 • Občina Divača, partner 3
 • Javni zavod komenski Kras, partner 4
 • Kobilarna Lipica, partner 5
 • Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, partner 6
 • Območna obrtna zbornica Sežana, partner 7
 • Razvojni center Divača, partner 8

Cilji aktivnosti:

Cilj operacije je usmeriti razvoj turizma na destinaciji v turizem z večjo dodatno vrednostjo in dvig konkurenčne prednosti lokalnega gospodarstva z enotno in jasno zastavljeno vizijo ter povezanimi ponudniki. Kar pomeni dolgoročno sodelovanje in povezovanje akterjev v učinkovita partnerstva, enotno valorizacijo ter skupno promocijo Krasa in Brkinov za skupno trženje. V redno turistično ponudbo destinacije pa bodo vključeni tudi lokalni dogodki. Na takšen način želimo okrepiti gospodarski pomen turističnih dejavnosti, ki so vezane tudi na specifičnost kraške zemlje, s čimer bomo dosegli večjo pozornost javnosti do kmetijstva in vzdrževanja celotnega ozemlja.

Pričakovani rezultati aktivnosti:

V okviru operacije pričakujemo:

 • Razvoj turizma z večjo dodatno vrednostjo in dvig konkurenčne prednosti lokalnega gospodarstva
 • Enotno in jasno zastavljeno vizijo razvoja turizma ter povezane ponudnike
 • Učinkovito partnerstvo, enotno valorizacijo ter skupno promocijo Krasa in Brkinov
 • V redno turistično ponudbo destinacije vključene lokalne dogodke
 • Okrepitev gospodarskega pomena turističnih dejavnosti, ki so vezane tudi na specifičnost kraške zemlje, ter posledični doseg večje pozornosti javnosti do kmetijstva in vzdrževanja celotnega ozemlja.
 • Večja ozaveščenost lokalnega okolja o pomenu varovanja narave in okolja
 • Večja prepoznavnost lokalnih dobrot

Kaj početi v lipici

Ogled kobilarne
od 18 €
Prikaži več
od 18 €
Terensko jahanje
od 90 €
Prikaži več
od 90 €
Vožnja s kočijo
od 30 €
Prikaži več
od 30 €
Skip to content