horse
Dnevni urnik
datum
ZAPRTO
Dnevni urnik
close

ODLOČITEV O ODDAJI EVIDENČNEGA JAVNEGA NAROČILA »TISKARSKE STORTIVE «

ODLOČITEV O ODDAJI EVIDENČNEGA JAVNEGA NAROČILA
»TISKARSKE STORTIVE «

Naročnik, Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. , v postopku oddaje evidenčnega javnega naročila »Tiskarske storitve«, objavljeno na spletni strani podjetja, dne 26.2.2024, evidenčno javno naročilo odda najugodnejšemu ponudniku:

HB GRAFIKA D.O.O., Pot čez Horjulko 16a, 1356 Dobrovo

 

Naročnik je pregledal ponudbo ponudnika HB Grafika d.o.o., ki se je uvrstil na najvišje mesto. Ponudnik je oddal dopustno ponudbo, skladno z zahtevami naročn i ka, zato ga je izbral.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom podpisal pogodbo za 12 mesecev.

ODLOČITEV O ODDAJI EVIDENČNEGA JAVNEGA NAROČILA

 

Skip to content