horse
Dnevni urnik
datum
10:00
Odpiranje Kobilarne
16:00
Zapiranje kobilarne
Dnevni urnik
close

Obnova delavnic vzdrževanja in garderob v hlevu Borjača

Naročnik, Kobilarna Lipica d.o.o. vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za javno naročilo ”obnova delavnic vzdrževanja in garderob v hlevu Borjača.”

Objavljeno na portalu javnih naročil pod zaporedno številko: JN001785/2022-W01

Skip to content