horse
Dnevni urnik
datum
09:00
Odpiranje Kobilarne
09:30
Spust kobil na pašo *
arrow
* Ura spusta se lahko spreminja zaradi vremenskih razmer in nepredvidljive narave živali.
10:00
 Vodeni ogled
11:00 - 18:00
Letni vrt
arrow
Prosimo, upoštevajte, da je urnik letnega zaradi vremenskih razmer lahko spremenljiv, saj je na odprtem. V primeru slabega vremena se lahko delovni čas prilagodi ali se zapre. Hvala za razumevanje.
12:00
 Vodeni ogled
14:00
 Vodeni ogled
16:00
Vodeni ogled
17:00
Zapiranje kobilarne
18:00
Povratek kobil s paše *
arrow
* Čas povratka se lahko spreminja zaradi vremenskih razmer in nepredvidljive narave živali.
Dnevni urnik
close

V Kobilarni Lipica so konji ter ljudje na prvem mestu!

Kobilarna Lipica je strokovna ustanova, kjer sta dobrobit konja ter človeka na prvem mestu.

Razprave o Klasičnem delu s konji so povsem legitimne. Navsezadnje se v Kobilarni Lipica vse odkar je postala državna kobilarna ta cilj v pomensko in vsebinsko širšem kontekstu, tudi zasleduje. Govorimo o klasičnem konjeništvu, ki ga lahko definiramo kot celovito, strokovno neoporečno, etološko uravnoteženo in etično nesporno delovanje človeka (rejca, oskrbnika, jahača, voznika) v odnosu do konja v celotnem življenjskem obdobju živali.

Za konje je lepo poskrbljeno – tako v Lipici kot na posestvu Ravne.

V Kobilarni Lipica imamo 240 konj starejših od 5 let. Povprečna starost le teh je 15 let in pol. 37 konj, kar je desetina staleža konj v Kobilarni Lipica, je starejših od 20 let (v povprečju 23 let, najstarejša žival je stara 31 let).

Vse od leta 1996, ko je Kobilarna Lipica postala državna kobilarna ni bil iz kobilarne v klavnico prodan niti en konj. Evtanazija konj se izvaja izključno v etično nespornih primerih. Ostareli žrebci, ki zaradi zdravstvenih omejitev niso več primerni za jahanje so vhlevljeni v boksih in se redno izpuščajo v njim namenjena tekališča. Ostarele kobile povečini zaključijo svojo življenjsko pot v plemenski čredi kobilarne.

Posestvu Ravne je namenjeno zreji mladih žrebcev. Ker prostorski pogoji na Ravnah to omogočajo, so tam nameščeni tudi ostareli delovni konji – kastrati. Zanje je Kobilarna Lipica zgradila poseben hlev za prosto rejo in neomejenim dostopom do pašnih površin.

Prodaja konj poteka v skladu z letnim načrtom.

Vse prodaje konj kobilarna izvaja po postopku predpisanem z Zakonom o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 6/18, v nadaljevanju: ZKL-1), ki v šestem odstavku 30. člena določa, da koncesionar pripravi vsakoletni Letni načrt razpolaganja z lipicanskimi konji, ki ga pošlje v sprejetje Vladi Republike Slovenije.

Predstave in vožnje s kočijami izvajamo zgolj v primernem vremenu.

Število predstav se giblje med 70 do 80 predstav letno, ob tem, da v dneh brez predstav Kobilarna Lipica obiskovalcem omogoča ogled treninga konj – predvsem mladih žrebcev, občasno pa tudi starejših šolanih konj. V letu 2023 so se zaradi energetske sanacije programske jahalnice predstave in javnosti odprti treningi od julija izvajali na Lipiškem hipodromu. Zaradi visokih dnevnih temperature so bile izvedene v dopoldanskem času – ob 11.00. Smo pa ob tem pripravili tudi plan zamika nastopa, ki se je izvajal skladno z vremenskim stanjem tistega dne.

V Lipici smo že pred časom sprejeli ukrep in voženj s kočijo ne ponujamo v urah, ko je v Lipici in na Krasu visoka temperatura. Zato so vožnje ukinjene med 12:00 in 15:00 v poletnih mesecih! Prav tako večina vožnje poteka po drevoredih, kjer so konji in ljudje večino časa v senci.

Lipicancev ne vzrejamo za šport.

V Kobilarni Lipica konj ne vzrejamo in pripravljamo za šport, kar nam marsikdo pogosto tudi očita. Lipicance redimo v okviru izvornega rejskega cilja za namene, za katere so se v Kobilarni Lipica zrejali tradicionalno – šolanje na osnovah klasičnega konjeništva in javna prezentacija šolanih konj pod sedlom in v vpregah.

Naši zaposleni strokovno znanje dobijo pri Konjeniški Zvezi Slovenije.

Naši jahači se izobražujejo in pridobivajo strokovne kvalifikacije kot jahači in strokovni kadri v okviru programa Konjeniške akademije pri Konjeniški Zvezi Slovenije. Iz razloga, ker je to edina formalna možnost za pridobivanje kvalifikacij na področju konjeništva in pogoj za izvajanje javnosti dostopnih konjeniških programov Kobilarne Lipica.

Vsekakor so, s stališča Kobilarne Lipica, za usposobljenost naših konjenikov najpomembnejša znanja in izkušnje, ki jih pridobijo z delom, pod nadzorom starejših učiteljev in trenerjev Kobilarne Lipica.

Zaposleni v Kobilarni Lipica smo na svoje delo ponosni. Opravljamo ga vestno in odgovorno in kar je najpomembneje, pred očmi javnosti. Navsezadnje pogoje reje in stanje v kobilarni prav zato redno preverjajo tudi pristojne inšpekcijske službe.

Fotografije na družbenih omrežjih so stare.

Fotografije, ki so vidne kot priloga zapisanemu prikazujejo različne motive v različnih obdobjih.

Konji v ogradi so odrasli kastrati na posestvu Ravne, kjer domujejo starejši kastrati ter mladi konji. Fotografije prikazujejo konje, ki jim pred pomladjo odpada zimska dlaka, prav tako pa so to konji, ki so umazani od blata. Konji so, kot je vidno v dobrem zdravstvenem in rejnem stanju.

Kobilarna je obiskovalcem odprta celo leto in vsak dan. Vse, ki jim je v interesu spoznati stanje vabimo, da kadarkoli obiščejo Kobilarno Lipica in si sodbo ustvarijo sami.

Skip to content