horse
Dnevni urnik
datum
10:00
Odpiranje Kobilarne
13:00
 Vodeni ogled
16:00
Zapiranje kobilarne
Dnevni urnik
close

Evidenčno javno naročilo »Grafično oblikovanje v letu 2023«

Naročnik, Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za evidenčno javno naročilo »Grafično oblikovanje v letu 2023« skladno z Navodili ponudnikom.

Skip to content