horse
Dnevni urnik
datum
Dnevni urnik je veljaven od 16.4.2022 do 31.5.2022
9:00
Odpiranje kobilarne
9:30
Spust kobil na pašo
10:00
Vodeni ogled
11:00
Stik s konjem
arrow
Pridobite zaupanje in navežite prijateljstvo s konjem, to je ob enem tudi prvi korak pri njihovem šolanju. Vse to lahko doživite v programu Stik s konjem.
12:00
Vodeni ogled
13:00
Delavnica s poniji
arrow
Primerna za najmlajše, skozi stik s ponijem lahko spoznavate vedenje konjev in se naučite ravnanja z njimi.
14:00
Vodeni ogled kobilarne
16:00
Vodeni ogled kobilanre
17:00
Povratek kobil s paše
Dnevni urnik
close

Reja Lipicancev

Kobilarna Lipica, izvorna kobilarna pasme lipicanec in priznana rejska organizacija vodi rodovniško knjigo za lipicanca in izvaja predpisan rejski program. Republika Slovenija je ob pristopu Slovenije evropski uniji Kobilarno Lipica notificirala pri evropski komisiji kot rejsko organizacijo, ki vodi izvorno rodovniško knjigo.

Kobilarna Lipica opravlja vse strokovne naloge potrebne za izvajanje rejskega programa za lipicance, vpisane v rodovniško knjigo Kobilarna Lipica in lipicance vpisane v rodovniško knjigo Združenja rejcev lipicanca Slovenije. Kobilarna kot druga priznana organizacija na področju konjereje zagotavlja tudi identifikacijo  lipicancev in vpis živali v nacionalni register kopitarjev.
Pri izvajanju rejskega programa sodelujejo v izvajanju nalog s področja reprodukcije in razvojnih nalog tudi druge priznane organizacije na področju konjereje – Veterinarska fakulteta in Oddelek za zootehniko biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Kobilarna Lipica si prizadeva za tvorno sodelovanje z vsemi ostalimi rejskimi organizacijami in še posebej kobilarnami Lipicancev v tradicionalnih rejskih deželah.
Kobilarna Lipica aktivno sodeluje tudi v delu Mednarodne lipicanske federacije – LIF (Lipican International Federation), ki združuje rejske organizacije iz skorajda vseh držav, v katerih redijo lipicanca in v Združenju evropskih državnih kobilarn ESSA (European State Studs Association).

 

 

 

Kal početi v Lipici

Ogled kobilarne
od 16 €
Predstava lipiške jahalne šole
od 23 €
Uradni trening lipicancev
od 21 €
Skip to content